A | A | A
Go to English site
best online casinos in norwayVed å gjøre offentlig informasjon tilgjengelig kan ulike data kombineres og gi nye, smarte program til allmenn bruk. Foto: Morguefile

Sist oppdatert: 21.12.2011 //

Kan data som myndighetene samler inn brukes til annet enn statistikk? Ved å gjøre slik informasjon offentlig tilgjengelig, kan næringsdrivende og privatpersoner bruke denne til å lage nye, smarte løsninger.

Les mer
Foto: European Union.
Sist oppdatert: 20.12.2011 //

EØS-komiteen innlemmet 19. desember fornybardirektivet i EØS-avtalen. Norges mål i fornybardirektivet er en andel på 67,5 prosent fornybar energi i 2020. Direktivet trer i kraft i Norge den 20. desember.

Les mer
Arild Stenberg kom nylig hjem fra et opphold som valgobservatør i Kongo. Her er han observatør i en annen EU-operasjon i Burundi i forbindelse med valget der i 2010. Foto: Privat.
Sist oppdatert: 19.12.2011 //

Da det var valg i Kongo 28. november, var tre norske valgobservatører på plass. En av dem var Arild Stenberg, som deltok sammen med 135 andre i EUs valgobservasjonsoperasjon i landet. I 2011 har norske observatører deltatt i ni av EUs valgobservasjonsoperasjoner.

Les mer
Statsminister Jens Stoltenberg. Foto: Guri Dahl, Scanpix/SMK.
Sist oppdatert: 21.12.2011 //

- Norge har i dag tilbudt Det internasjonale valutafondet (IMF) 55 milliarder kroner i lån for å bidra til å stabilisere europeisk og internasjonal økonomi, og dermed også bidra til å trygge norsk økonomi og norske arbeidsplasser, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Les mer
Minister for forskning og høyere utdanning Tora Aasland. Foto: Arild Hjelm.
Sist oppdatert: 15.12.2011 //

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. Rammeverket beskriver de viktigste kvalifikasjonsnivåene i Norge, og skal kobles til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF).

Les mer
Foto: Scanpix/FKD.
Sist oppdatert: 15.12.2011 //

Felleserklæringa mellom Sverige, Danmark og Norge om å stanse utkast av fisk i Skagerrak er også et betydelig skritt i samarbeidet med EU, som nå ser på sin egen fiskeripolitikk. Det skriver fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen som er vår gjesteskribent i desember.

Les mer
Sist oppdatert: 20.12.2011 //

2. juledag er EU-delegasjonen stengt. Fra 27. - 30.desember har vi åpent fra kl. 10.00 - 15.45. Ut over dette gjelder normale åpningstider. Vi ønsker alle en god jul og et godt nyttår.

Les mer
Statssekretær i Justis- og politidepartementet Pål K. Lønseth utenfor rådsbygningen i Brussel der møtet han deltok på 13. desember fant sted . Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen.
Sist oppdatert: 14.12.2011 //

EUs håndtering av økt migrasjonspress, utfordringene med mobile vinningskriminelle og forslaget om adgangen til å gjeninnføre midlertidig grensekontroll var blant sakene som ble diskutert på EUs justis- og innenriksrådsmøte 13. desember. Statssekretær Pål K. Lønseth i Politi- og justisdepartementet deltok for Norge.

Les mer
Foto: Morguefile.
Sist oppdatert: 16.12.2011 //

I EUs konkurranseevneråd 5. og 6. desember ble Europakommisjonens forslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020 presentert. EU-ministrene ga også sin tilslutning til lansering av fem nye europeiske fellesprogrammer deriblant det norske initiativet til et fellesprogram om havet - JPI Oceans. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

Les mer