A | A | A
Go to English site

EØS-komiteen

Publisert 20.12.2011 // 

19. desember ble fire rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Disse er fornybardirektivet og tre rettsakter knyttet til det europeiske byrået for flysikkerhet (EASA).

Les mer >

Publisert 01.12.2011 // 

På møtet i EØS-komiteen 1. desember ble 60 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer >

Publisert 24.11.2011 // 

Her kan du lese om rettsaktene som etter en foreløpig oversikt vil kunne bli behandlet i EØS-komiteen 1. desember.

Les mer >

Publisert 21.10.2011 // 

På møtet i EØS-komiteen 21. oktober ble 49 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse var direktivet om luftkvalitet og renere luft for Europa.

Les mer >

Publisert 17.10.2011 // 

Her kan du lese om rettsaktene som etter en foreløpig oversikt vil kunne bli behandlet i EØS-komiteen 21. oktober.

Les mer >

Publisert 30.09.2011 // 

Under møtet i EØS-komiteen 30. september ble 25 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. I tillegg orienterte EU-siden om tiltakene under handlingsplanen for det indre marked (Single Market Act).

Les mer >

Publisert 23.09.2011 // 

Her kan du lese om rettsaktene som etter en foreløpig oversikt vil kunne bli behandlet i EØS-komiteen 30. september.

Les mer >

Publisert 01.07.2011 // 

Under møtet i EØS-komiteen 1. juli ble 117 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse var en ny forordning om koordinering av trygdeordninger i EØS-området.

Les mer >

Publisert 24.06.2011 // 

Her kan du lese om rettsaktene som vil kunne bli behandlet i EØS-komiteen 1. juli

Les mer >

Publisert 20.05.2011 // 

Under møtet i EØS-komiteen 20. mai ble 27 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. I tillegg orienterte EU-siden om EUs energieffektiviseringsplan 2011.

Les mer >