A | A | A
Go to English site

Debatterte EØS-avtalen

Sist oppdatert: 21.01.2011 // Er EØS-avtalen et klokt kompromiss eller demokratisk katastrofe? Det var spørsmålet som ble stilt da Europautredningen – utvalget for utredning av Norges avtaler med EU – og Institusjonen Fritt Ord 18. januar arrangerte det første av ti debattmøter om Norges forhold til EU.

For ett år siden besluttet regjeringen å oppnevne et utvalg som skal foreta en gjennomgang av EØS-avtalen og øvrige avtaler med EU. Utvalget er nå halveis i sitt arbeid og skal levere rapport høsten 2011.

Et viktig punkt i utvalgets mandat er å bidra til løpende europadebatt. Møteserien Utenfor og innenfor – Norge og EU, som utvalget arrangerer i samarbeid med Institusjonen Fritt Ord, har som mål å dra i gang en debatt som ikke handler om ja eller nei, men om det forholdet Norge faktisk har til EU i dag. Sejersted påpeker at Norge i dag er både utenfor og innenfor EU på en gang.

Stort oppmøte
Det første møtet handlet om EØS-avtalen, og utvalgets leder Fredrik Sejersted var ordstyrer. Tre professorer i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo - Erik Oddvar Eriksen (Arena, senter for europaforskning), Øyvind Østerud og Janne Haaland Matlary - var invitert som innledere og tidligere Ap-statsråd Halvard Bakke og Civita-leder Kristin Clemet kommenterte.

Om lag 300 mennesker hadde møtt frem på Litteraturhuset i Oslo for å høre på debatten og komme med spørsmål og kommentarer. Mens statsvitenskapsprofessorene fokuserte på demokratiske utfordringer ved EØS-avtalen, mente Bakke og Clemet at avtalen er et henholdsvis klokt og nødvendig kompromiss.

Kommentarene fra salen handlet om alt fra reservasjonsretten, Sveits forhold til EU til Sveriges EU-formannskap og EU som fredsprosjekt. Det ble fra flere av innleggsholderne etterlyst og oppfordret til mer debatt om Norges forhold til EU.

Se debatten på nettet
Se hele debatten på nettet www.europautredningen.no. Her vil også fremtidige

debattmøter i serien Utenfor og innenfor: Norge og EU bli lagt ut.

Neste møte i serien finner sted på Litteraturhuset 1. februar kl 19 under tittelen Er Norge Europa? Europa og norsk identitet.

En oppdatert liste over møtene fremover finner du her.

Kilde: Miriam Stackpole Dahl   |   Del på nettet   |   print