A | A | A
Go to English site

EU/EØS-håndboken er oppdatert

Sist oppdatert: 27.01.2012 // En oppdatert utgave av EU/EØS-håndboken ble utgitt 20. januar 2012. Boken er oppdatert i henhold til en rekke institusjonelle endringer i EU som følge av Lisboa-traktatens ikrafttredelse. EU/EØS-håndboken er et viktig verktøy for forvaltningen i arbeidet med EU/EØS-saker. Den dekker det brede spekteret av avtaler og samarbeidsordninger som Norge har inngått med EU.

EU/EØS-håndboken gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EØS-samarbeidet, det justis- og innenrikspolitiske samarbeidet og det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet vi har med EU.

Les mer på Utenriksdepartementets hjemmeside.


Kilde: Utenriksdepartementet   |   Del på nettet   |   print