A | A | A
Go to English site
Foto: EC audiovisual service.Foto: EC audiovisual service

Flere på Erasmus-utveksling

Sist oppdatert: 27.01.2012 // Studentutveksling og –mobilitet har blitt et politisk satsningsområde, både i Norge og internasjonalt. Norge har flere avtaler med EU som gir norske studenter mange muligheter på forskjellige stadier i studieløpet. Det siste året har flere norske studenter dratt på Erasmus-utveksling, samtidig kommer stadig flere utenlandske studenter til Norge gjennom programmet

- Det er en målsetting at flere studenter reiser ut, og på den måten får internasjonal kompetanse som kan komme utdanningssystemet og arbeidslivet til gode. Det er ogsået mål å få utenlandske studenter til å ta deler av sitt studium i Norge. Detbidrar til en internasjonalisering av utdanningssektoren, sier EU-delegasjonens utdanningsråd Ingveig Koht Astad.

Ny utvekslingstopp
Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs utdanningsprogram, og allerede i 1992/1993 kom vi med i Erasmus-programmet. I starten var det klart flest norske studenter som benyttet seg av mulighetene i programmet og dro på utveksling, mens  antallet utenlandske studenter som kom til Norge på Erasmus-utveksling var lavere. Denne trenden snudde i 2000, og siden da har antallet studenter som kommer til Norge hatt en jevn og rask vekst, mens det var en nedgang i antallet norske studenter som dro ut.

-Nedgangen kan skyldes at det for norske studenter har åpnet seg veldig mange utvekslingsmuligheter til land utenfor Europa, og særlig USA og Australia er populære  studiesteder for norske studenter, forklarer Astad.

Antallet norske studenter på Erasmus-utveksling har igjen økt og det er nå flere norske studenter enn noen gang som tar hele, eller deler av, utdanningen sin ved en annen europeisk utdanningsinstitusjon.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har nylig utgitt en mobilitetsrapport, den femte i rekken. Hensikten er å presentere de nyeste tallene for den totale studentmobilisering - inkludert utveksling under EU-programmene -  inn og ut av Norge, samt peke på hovedtendensene ved utvekslingen.  Les rapporten til SIU her.

Erasmus 25 år
30.-31 januar feires Erasmus 25-års jubileum med stor konferanse i Brussel. Siden oppstarten i 1987 har bortimot tre millioner studenter vært på studieopphold i Europa gjennom Erasmus. Programmet involverer nå 3000 europeiske universiteter og høgskoler og gir i tillegg til studentutveksling også unike muligheter for lærerutveksling og faglig samarbeid.

Fra hvert av de 33 deltakerlandene, inkludert Norge, er det valgt ut to Erasmus-ambassadører, en student og en ansatt fra et universitet eller en høgskole til konferansen i Brussel. Erasmus-ambassadørene forteller om betydningen programmet har hatt for dem og gir innhold til mottoet i jubileumsåret: ”Erasmus – Changing lives, opening minds for 25 years”. forteller Astad.

Fornøyde internasjonale studenter i Norge
I 2010 utarbeidet SIU for andre gang en omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i Norge. Målet var å få økt innsikt i hvordan Norge oppfattes som studieland i utlandet, samt å kartlegge årsaker til at studentene valgte Norge.

Hele 86 prosent oppgir at de er fornøyd med oppholdet. På spørsmålet om inntrykk av Norge svarer likevel flere at landet er mer byråkratisk, mindre miljøvennlig og mer fremmedfiendtlig enn de hadde regnet med. Det understrekes imidlertid også at det er gode fasiliteter ved utdanningsinstitusjonenen og at det er vakker natur.

Så og si fra starten har det alltid vært flest Erasmus-studenter fra Tyskland i Norge, og denne trenden har bare økt. Studenter fra Frankrike og Spania kommer på andre og tredjeplass.


Kilde: Kathinka Louise Rinvik   |   Del på nettet   |   print