A | A | A
Go to English site
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Foto: Ilja C. Hendel.Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Foto: Ilja C. Hendel

Foreslår å oppheve overgangsordningene for Bulgaria og Romania

Sist oppdatert: 27.01.2012 // Regjeringen foreslår i dag i en lovproposisjon å oppheve overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania. Det innebærer at arbeidstakere fra de to landene vil få samme tilgang til det norske arbeidsmarkedet som borgere fra andre EØS-land allerede har.

Overgangsordningene innebærer at bulgarere og rumenere må søke om tillatelse for å kunne arbeide, mens andre EØS-borgere fra land utenom Norden bare trenger å registrere seg. Ordningene synes ikke å ha hemmet norske arbeidsgivere fra å rekruttere den arbeidskraften de har hatt behov for. Samtidig har de bidratt til å sikre arbeidstakerne ordnede lønns- og arbeidsforhold.

Norge kan bare forlenge overgangsordningene om man kan vise til at oppheving vil føre til alvorlige forstyrrelser på arbeidsmarkedet. Norge opplever for tiden lav arbeidsledighet, og sysselsettingen er høy sammenlignet med andre land. Det er for tiden ikke tegn til alvorlige forstyrrelser i det norske arbeidsmarkedet.

Tall fra Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at innvandringen fra Bulgaria og Romania er moderat. Personer fra disse landene skiller seg heller ikke fra personer fra andre EU-land i Øst-Europa når det gjelder sysselsettingsrater, ledighet og bruk av familierelaterte ytelser.

Danmark, Finland og Sverige har i dag ingen restriksjoner på adgangen til sine nasjonale arbeidsmarkeder for personer fra Bulgaria og Romania.


Kilde: Arbeidsdepartementet   |   Del på nettet   |   print