A | A | A
Go to English site
Foto: EU-delegasjonen.Foto: EU-delegasjonen

Norge i ekstraordinært møte i EUs antiterrorkomité

Sist oppdatert: 03.08.2011 // På bakgrunn av terroranslagene i Oslo og på Utøya 22. juli tok det polske EU-formannskapet initiativ til et ekstraordinært møte i EUs arbeidsgruppe om terrorisme i Brussel 28. juli. Norge ble spesielt invitert til å delta.

Hensikten med møtet var å vise medfølelse og støtte til Norge, få en oppdatert redegjørelse fra Norge og diskutere om samarbeid og informasjonsutvekslinger i EU-regi kan styrkes. Fra Norge deltok fungerende avdelingsdirektør Bjørn Midthun i Utenriksdepartementet, avdelingsdirektør Jon Fitje i PST, og ambassaderådene Torgrim Moseby og Magne Holter fra EU-delegasjonen.

Medfølelse og støtte
Det polske formannskapet innledet med å si at man hadde tatt initiativ til dette ekstraordinære møtet for å uttykke medfølelse og støtte overfor Norge og for å starte en diskusjon om hvordan EU kunne dra lærdom fra hendingene i Norge. Møtet æret så ofrene for terroren med ett minutts stillhet.

De norske representantene takket formannskapet for initiativet til å holde et slikt møte og for all medfølelse og støtte som var blitt vist Norge. De gjennomgikk så hendelsesforløpet, norske myndigheters respons samt etterretnings- og etterforskningsarbeidet.

Representanter fra EUs institusjoner og fra medlemslandene uttrykte medfølelse og støtte overfor norske myndigheter og overfor ofrene for terroristangrepene 22. juli, og takket for den informasjonen norske myndigheter hadde gitt.  Mange uttrykte beundring for den verdige måten norske myndigheter og den norske befolkningen hadde taklet situasjonen på. 

Økt oppmerksomhet til ”enslige ulver”
Erfaringene fra Norge vil inngå i det langsiktige analysearbeidet som ligger til grunn for EUs antiterrorismearbeid. Man vil gi økt oppmerksomhet til ”enslige ulver” og nettbasert radikalisering. Det kan også komme forslag om regulering av handelen med ingredienser for framstilling av sprengstoff. Formannskapet tok også initiativ til en diskusjon om hvorvidt EUs ordninger for informasjonsutveksling bør styrkes. Flere medlemsland advarte mot at det etableres dupliserende informasjonskanaler.


Kilde: EU-delegasjonen   |   Del på nettet   |   print