A | A | A
Go to English site

Norge vertsland for konferanse om naturmangfold i Europa

Foto: Hannah Gitmark, EU-delegasjonenFoto: Hannah Gitmark, EU-delegasjonen

24.09.2009 // Norge og Belgia var denne uken vertsland for konferansen ”Biodiversity in Europe”,som ble arrangert i regi av FNs miljøprogram (UNEP) og Europarådet.


Konferansen, som fant sted i Liège i Belgia, var den femte i sitt slag, og samlet deltakere fra hele den paneuropeiske regionen til en møteplass for land både i og utenfor EU.
På agendaen stod foredrag og diskusjon rundt temaene naturmangfold og klima.


Nye mål for naturmangfold
Målet med konferansen var å bidra til utforming av nye mål for naturmangfold etter 2010, både i Europa og innenfor rammen av FNs konvensjon om naturmangfold.
Organiseringen av regional gjennomføring av FN-konvensjonen ble særlig diskutert. De nærliggende internasjonale klimaforhandlingene i København i desember var også et tema under konferansen.

Foto: Hannah Gitmark, EU-delegasjonenDen kjente økonomen Pavan Sukhdev presenterte studien "The Economics of Ecosystems & Biodiversity" under konferansen. Foto: Hannah Gitmark, EU-delegasjonen

 
 Nødvendig mangfold
- Naturmangfold er ikke bare en luksus for de rike; det er en nødvendighet for de fattige, sa økonomen Pavan Sukhdev under et innlegg på konferansen.
Sukhdev, kjent som grunnleggeren av prosjektet  “Green Accounting for Indian States Project’, og som økonomisk direktør i Deutsche Bank, var til stede under konferansen for blant annet å presentere resultatene av studiet 'The Economics of Ecosystems & Biodiversity”  (TEEB). 
Gjennom studiet, som har blitt gjennomført på initiativ fra det tyske miljøverndepartementet og Europakommisjonen, blir de økonomiske konsekvensene av tap av naturmangfold evaluert, og deretter sammenlignet med kostnadene for effektiv konservering og bærekraftig bruk.

Mål om skjerpet bevissthet 
Målet er at resultatene vil skjerpe bevisstheten rundt verdien av naturmangfold og legge til rette for kostnadseffektive politiske beslutninger.
Sudkhev etterlyste i sin redegjørelse mer beslutningsdyktige politikere.
- La oss kalle en spade for en spade, og innse at det i mange tilfeller kun handler om å ta en avgjørelse. Vil vi beholde korallrev eller ikke? Det er et ja- eller nei-spørsmål, med et ja- eller nei-svar.  Det finnes en løsning for klimaendringene, man må bare bestemme seg, sa han.

Foto: Hannah Gitmark, EU-delegasjonenAvdelingsdirektør Birthe Ivars fra Miljøverndepartementet i Norge viste blant annet til den norske naturmangfoldloven i sin innledning til konferansen om naturmangfold i Liège denne uken. Foto: Hannah Gitmark, EU-delegasjonen
 

Naturen en del av løsningen 
Birthe Ivars fra Miljøverndepartementet i Norge var blant innlederne under konferansen. Avdelingsdirektøren pekte på at arbeidet med klimaforandringer og administrering av naturmangfold henger sammen.
- Arbeidet med klimaforandringene og arbeidet med naturmangfoldet går hånd i hånd. Man kan ikke jobbe mot den ene utfordringen uten å møte den andre samtidig. Det er også viktig å ikke kun se naturen som del av et problem, men også som en del av løsningen, sa hun.

Norsk naturmangfoldlov
Ivars trakk frem den nye norske naturmangfoldloven som et eksempel til etterfølgelse.
- Loven forsøker å ivareta alt av det naturlige biologiske mangfoldet, og er i tråd med den norske oppfatningen av en bærekraftig bruk av mangfoldet i naturen, forklarte hun.
Hun la til at naturmangfoldloven på mange områder kan sees som en parallell til EUs regelverk og habitatvernnettverk Natura 2000, som omfatter vern av verdifulle naturtyper og leveområder til vernede arter, og EUs habitatsdirektiv.
Hun pekte samtidig på at den norske loven både er mer omfattende og har et mye sterkere fokus på bærekraftig bruk enn det EUs regelverk har.

Norske bidrag
For Norge var det viktig at de østlige delene av den paneuropeiske regionen ble stimulert til samarbeid gjennom konferansen, og at FNs konvensjon om biologisk mangfold vil få en styrket posisjon i disse områdene.
Finansieringsmulighetene gjennom de norske EØS- midlene var også et punkt på konferansen. Den norske finansieringsordningen omfatter også biologisk mangfold og gir dermed muligheter for støtte.

 

 

 

 

 

 

 


Kilde: Hannah Gitmark   |   Del på nettet   |   print