A | A | A
Go to English site
Foto: Utenriksdepartementet.Foto: Utenriksdepartementet

Norske NGO-er klare til samarbeid

Sist oppdatert: 02.09.2011 // Det er stor norsk interesse for å samarbeide med frivillige organisasjoner i landene som får EØS-midler. Over 100 representanter fra ulike NGO-er deltok på informasjonsmøte i Oslo torsdag.

Støtte til sivilt samfunn er et prioritert område for EØS-midlene. I hvert land skal det settes av penger til fond for å støtte frivillige organisasjoner. Når alle avtalene er underskrevet, kommer fondene totalt til å passere 1 milliard kroner for programperioden fram til 2014.

Fondene vil blant annet ha fokus på demokrati, menneskerettigheter og sosial integrering. Miljø og klimautfordringer vil også være blant områdene som prioriteres. Vel så viktig er det å styrke kapasiteten til de frivillige organisasjonene. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta medlemmenes interesser innenfor det demokratiske systemet i hjemlandet.

Gjennom EØS-midlene har Norge de siste årene vært og fortsetter å være blant de største bidragsyterne til å styrke det sivile samfunn i Sentral-Europa.

Les hele pressemeldingen fra Utenriksdepartementet her.


Kilde: Utenriksdepartementet   |   Del på nettet   |   print