A | A | A
Go to English site
Den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen deltok i EU-operasjonen ATLANTA mot somaliske pirater i Adenbukten. Foto: Forsvarets mediesenter.Den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen deltok i EU-operasjonen ATLANTA mot somaliske pirater i Adenbukten. Foto: Forsvarets mediesenter

Samarbeider med EU om forsvarsforskning

Sist oppdatert: 27.01.2012 // EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er utenfor EØS-avtalen, men Norge har inngått en rekke avtaler som knytter Norge til samarbeidet. Norge er blant landene utenfor EU som samarbeider tettest med EU på disse feltetene.

De siste årene har EU styrket sin rolle i internasjonal politikk, og fremstår som en viktig global aktør. Utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikken er områder som berører særlig vitale nasjonale interesser og den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken (FUSP) og forsvarspolitikken (CSDP) er etter Lisboa-traktaten lagt til EUs utenrikstjeneste (EEAS).

Norge får mulighet til å slutte seg til et utvalg av EUs utenrikspolitiske erklæringer eller felles holdninger. Ifølge EU-delegasjonens oversikt slutter Norge seg til i 94 prosent av tilfellene.

- Dette viser at Norges utenriks- og forsvarspolitiske målsetninger i stor grad sammenfallende er med EUs. Norge har også stilt norske militære og sivile styrker til EUs disposisjon og deltatt i internasjonale operasjoner i regi av EU, forklarer assisterende forsvarsråd ved EU-delegasjonen Hans Jørgen Johansen.

Forsvarspolitisk samarbeid i EUs forsvarsbyrå
EUs forsvarsbyrå, EDA, ble opprettet i 2004 for å støtte medlemsstatene i arbeidet med å forbedre forsvarets kapasiteter innenfor krisehåndtering og understøtte EUs  sikkerhets- og forsvarspolitikken. Norge inngikk i mars 2006 en samarbeidsavtale med EDA og er fullverdig deltaker i EDAs programmer og prosjekter. Norge deltar i samarbeid innenfor alle EDAs fire arbeidsområder; kapabilitetsutvikling, forskning og teknologiutvikling, materiellsamarbeid og industrisamarbeid og markedsutvikling.

- Deltakelsen er størst innen forskning og teknologiutvikling, men det jobbes også aktivt for å delta mer konkret innenfor kapabilitetsutviklingen.  Et eksempel er at Norge nylig sluttet seg til EDAs initiativ for et mer effektivt lufttransportsamarbeid i Europa – det såkalte European Air Transport Fleet programmet, sier Johansen.

Innen forskning og teknologiutvikling deltar Forsvarets forskningsinstitutt og norsk industri i en rekke prosjekter  

- Norsk kompetanse og ressurser er etterspurt. Norge inviteres til et stadig tettere samarbeid med EDA, blant annet gjennom deltakelse på ulike nivåer i EDAs styremøter. Dette er viktig for å kunne bidra til å medvirke i utviklingen av nye prosjekter og programmer, forteller Johansen.

Første gang på uformelt forskningsdirektørmøte i EDA
26. januar ble det arrangert et uformelt møte for forskning- og teknologidirketørene i EDA. For Norges vedkommende er det Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som forvalter forsknings- og teknologiporteføljen på vegne av Forsvarsdepartementet i EDA, og fra Norge stilte Dr. Jon Skjervold (FFI) sammen med Hans Jørgen Johansen.

-Det er første gang Norge deltar på et uformelt forskningsdirektørmøte, og dette understreker den positive utvikling i den samlede norske deltakelsen i EDA, sier Johansen.

I tillegg til aktuell politikk, strategier og prioriterte prosjekter, sto også videre samarbeid innen forskning og teknologi i lys av finanskrisen på agendaen. Forskningsdirektørene diskuterte også nysatsninger på kapabilitetsprosjekter innen digital sikkerhet (Cyber Security).

- Et urovekkende signal fra møtet var fersk statistikk og som viser en markant nedgang i investeringer på forsknings- og teknologisiden. Dette er urovekkende fordi forskning og teknologi er en svært viktig del av kapabilitetsutviklingen og for materiellanskaffelser på forsvarsfeltet,  forteller Johansen.

På møtet presenterte Europakommisjonen var Horizon2020, EUs nye  program  for forskning og innovasjon .

- Europakommisjonens deltakelse er et tegn på at det er utviklet seg et tettere samarbeidet mellom Europakommisjonen og  EDAom forskning. Samarbeidet skal, blant annet for å sørge for en bedre koordinering av midler til forskning på sikkerhetsområdet, avslutter Johansen.

Norge deltar i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer.


Kilde: Kathinka Louise Rinvik   |   Del på nettet   |   print