Aktuelt

EU-blogger

Vi gir deg en oversikt over noen av de norske og internasjonale bloggene som regelmessig tar opp EU-spørsmål.

16.10.2008 ::
Denne oversikten er ikke ment å være uttømmende, men kan være et startpunkt for å utforske bloggverdenen nærmere. Vi har kun ført opp blogger som oppdateres regelmessig og blogger som overveiende handler om EU og Europa. Jon Worth og Nosemonkey har også mer omfattende oversikter over EU-blogger.


Norske blogger:

Bente Kalsnes
Brusselbasert frilansjournalist skriver mye om nett og teknologi, men også om politikk.

Boye Bjerkholt
Unge Venstres internasjonale leder går mer i dybden på EU-saker enn de fleste andre norske blogger.

Dag Seierstad
SV-politikeren og Nei til EU-mannen Seierstad blogger om aktuelle saker som helsetjenester og WTO.

Elin Sørsdahl
TV2s Brussel-korrespondent skriver om både Belgia og EU i sin blogg.

Finn Myrstad
Den tidligere lederen i Europeisk Ungdom blogger om sin masteroppgave om klimaflyktninger og om norsk europapolitikk på engelsk.

Frode Fjeldstad
Venstres hospitant i pressekontoret til de liberale i Europaparlamentet er eneste nordmann som blogger fra innsiden av parlamentet.

Heming Olaussen
Nei til EU-lederen blogger under overskriften "Med folk - Mot EU".

Jo Stein Moen
Forfatteren av "Et nytt Nei" blogger om EU i sin blogg "Sett fra Sverresborg".

Liselotte Lunde
Lederen i Europeisk Ungdom blogger i Ukeavisen Ledelse.

Paal Frisvold
Bellona-representanten, Brusselkontor-gründeren og EU-entusiasten blogger regelmessig på E24.

Percy Westerlund
EUs ambassadør til Norge fikk sin egen blogg i september.

Tore Syvert Haga
Lederen i Ungdom mot EU oppdaterer ofte sin EU-blogg

Trygve Lehne
Leder i Stavanger Europeisk Ungdom.

Kommissærer som blogger

Andris Piebalgs
Energikommissæren

Janez Potocnik
Forskningskommissæren

Margot Wallström
Kommisjonens svenske visepresident har ansvaret for kommunikasjon med EUs innbyggere, så det skulle kanskje bare mangle at hun var først ute blant kommissærbloggerne.

Mariann Fischer-Boel
Dansk landbrukskommissær

Stavros Dimas
Miljøkommissæren

Vladimir Spidla
Kommissær for sysselsetting, sosiale spørsmål og likestilling

Andre EU-politikere som blogger
(språk i parantés)

Alexander Stubb (engelsk)
Utenriksminister i Finland og for tiden OSSE-leder

Carl Bildt (svensk)
Hans blogg "Alla dessa dagar" har blitt umåtelig populær i Sverige, selv om han nok har et stykke igjen før han kan måle seg med Blondinbella.

Caroline Lucas (engelsk)
Britisk grønn MEP

Christofer Fjellner (svensk)
Ung svensk, konservativ europaparlamentariker (MEP)

Daniel Hannan
Britisk konservativ og euroskeptisk MEP

Europabloggen
En rekke svenske EU-politikere med forskjellige partibakgrunn og EU-syn skriver for europabloggen.se

Gunnar Hökmark (svensk)
Leder for de svenske moderate i Europaparlamentet og visepresident for EPP.

Jan Marinus Wiersma (engelsk)
Visepresidenten for de europeiske sosialdemokratene har en blogg på gruppens vegne.

Jens Holm (svensk)
Vänstrepartist og MEP

Jim Murphy (engelsk)
Storbritannias Europa-minister

Margrethe Auken (dansk)
Representerer Sosialitisk Folkeparti og hører til i De Grønne i Europaparlamentet

Rebekka Harms (tysk)
Tysk grønn MEP

Richard Corbett (engelsk)
Britisk labour MEP og traktatmann

Silvana Koch-Merin (tysk)
Framtredende tysk liberal MEP

Valéry Giscard d'Estaing (fransk)
Den tidligere franske presidenten og lederen for konventet om Europas framtid ledet arbeidet med det som skulle bli Forfatningstraktaten. Alder er ingen hindring for å blogge.

Åsa Westlund (svensk)
Svensk sosialdemokrat i Europaparlamentet

Ifølge denne oversikten har 89 MEPs blogger, men mange av dem oppdateres så sjelden at de knapt kan kalles blogger. Det er også en glidende overgang mellom blogger og hjemmesider.

Andre EU-blogger

The Brussels Journal
Blant annet en nordmann bidrar til denne bloggen som befinner seg langt til høyre i det politiske landskap

Certain Ideas of Europe
Economists EU-blogg

A Fistful of Euros
Flere bidrar til denne bloggen, som for tiden dreier seg mye om Georgia

Gulfstream Blues
Kommenterer Europa fra et amerikansk perspektiv

Jan Seifert
Tysk grønn føderalist og EP-assistent blogger på engelsk og tysk fra innsiden i Europaparlamentet

Jon Worth
Britisk EU-konsulent og webdesigner oppdaterer veldig ofte sin blogg om EU-spørsmål fra et føderalistisk perspektiv

Mark Mardell
BBCs Brussel-korrespondent

Nosemonkey's EUtopia
En av de mest profesjonelle EU-bloggene

Stanley Crossick
Sentral personlighet innenfor tenketankmiljøet i Brussel

EU-delegasjonens nettløsning tillater dessverre ikke kommentarer, men send gjerne en hvis det er andre oppdaterte EU-blogger som burde vært med på listen.

Send denne artikkelen til en venn  
Print version
Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007