A | A | A
Go to English site

Foreslår eget avfallstilsyn i EU

22.02.2010 // Ulovlig avfallstransport er et problem i både Norge og EU. Nå foreslår en ny studie bestilt av Europakommisjonen, at EU oppretter et eget avfallstilsyn. Miljøråd Knut F. Kroepelien oppsummerer.

Overvåking av sikker og miljøvennlig avfallshåndtering er en av de største miljøutfordringene EU har i dag. Det antas at det hvert år genereres 2,6 milliarder tonn avfall i EU, rundt 90 millioner av det klassifiseres som farlig avfall. EU arbeider for tiden med å finne løsninger på manglende gjennomføring av avfallshåndteringsregelverket i EU.

I begynnelsen av februar ferdiggstilte en gruppe konsulenter en rapport til Kommisjonen om tilsyn med avfallshåndtering i EU. Rapporten inngår i Kommisjonens utredningsarbeid for å finne løsninger på manglende gjennomføring av det omfattende avfallshåndteringsregelverket i EU. Dette gjelder særlig for eksport/import, men også ulovlig deponering og forbrenning.

Rapporten anbefaler etablering av et eget tilsyn for å håndtere problemene med mangelfull gjennomføring av avfallshåndteringsregelverket i EU. Les hele rapporten her. 

Økende ulovlig avfallstransport
Hovedkonklusjonene i rapporten er:
- økende ulovlig transport av avfall innen og ut av EU
- manglende tilsyn med avfallstransport nasjonalt
- manglende koordinering mellom medlemslandene
- ulik forståelse av kontrollkrav
- økende ulovlig avfallshåndtering innad i EU
- manglende kapasitet menneskelig og økonomisk i flere medlemsland

Les mer om anbefalingene i rapporten her. 

Utreder etablering av tilsyn
Kommisjonen vil nå gjennomføre en konsekvensvurdering av etableringen av et tilsyn, antakelig med ulike varianter. Utredningene skal ferdigstilles i 2010 med et mulig formelt forslag på området i 2011.

Det er viktig at Norge fortsetter å følge avfallsområdet tett i etablerte komiteer. Hvis det på sikt etableres et nytt organ, vil spørsmål om norsk deltakelse komme opp på samme måte som for andre byråer og institutter. Kompetanse for et nytt tilsyn vil da selvsagt stå helt sentralt.


Kilde: Knut F. Kroepelien, miljøråd   |   Del på nettet   |   print