A | A | A
Go to English site
Foto: Audiovisual Service / Europakommisjonen.Foto: Audiovisual Service / Europakommisjonen

Rapport fra EU-delegasjonen om handlingsplan for det indre marked

Sist oppdatert: 09.05.2011 // Handlingsplanen for det indre marked (Single Market Act), som ble vedtatt av Europakommisjonen 12. april, vil få betydning for Norge på en rekke områder. I EU-delegasjonens rapport blir de tolv tiltakene i handlingsplanen beskrevet og kommentert.

Handlingsplanen for det indre marked utgjør et sentralt element for å oppfylle målsettingene i EUs Europa 2020-strategi om å skape smart, bærekraftig og inkluderende vekst. I den offentlige konsultasjonen som ble gjennomført om forslaget til 50 innsatsområder mottok Kommisjonen bidrag fra mer enn 800 aktører. Resultatet av prosessen er tolv definerte tiltak på områder med stort vekstpotensial og sosial effekt, hvor det bør være mulig å oppnå enighet om rask gjennomføring innen 2012.

- Handlingsplanen er viktig for oss fordi Norge er en del av det indre marked gjennom EØS-avtalen, og relevant regelverk på dette området vil også gjelde for EØS/EFTA-landene.  Handlingsplanen dekker en rekke områder som forenkler næringslivets tilgang til det indre marked, ikke minst for små- og mellomstore bedrifter, samtidig som den sosiale dimensjon blir vektlagt, både med tanke på rettigheter for arbeidstakere, forbrukere, studenter og forskere. Det er positivt at mange av de norske prioriteringene som er formidlet er fulgt opp, sier næringsråd Per Mannes ved EU-delegasjonen.

Det er særlig lagt vekt på å bygge ned barrierer og hindringer for tjenesteytelser, personers/yrkesutøveres frie bevegelse, markedstilgang for små og mellomstore bedrifter (SMB), innovasjon og kreativitet. Innbyggernes tillit til det indre marked skal styrkes og deres interesser som blant annet arbeidstakere, forbrukere, pensjonister og utdanningssøkere skal ivaretas. Dette er et viktig fundament for en sosial europeisk markedsøkonomi (Lisboa-traktaten). Forslagene skal bidra til sosial progresjon og positive virkninger med tanke på miljø og klima. De skal også styrke den eksterne dimensjonen av det indre marked.

Norge med innspill
Norge har kommet med innspill til Kommisjonens forslag gjennom et høringsbrev nærings- og handelsminister Trond Giske sendte til Kommisjonen ved kommissær for det indre marked og tjenester Michel Barnier 9. mars i år. De norske prioriteringene som ble presentert er godt reflektert i Kommisjonens forslag til handlingsplan.

Kommisjonen vil presentere nødvendig lovgivning for hvert tiltak med sikte på vedtak innen utgangen av 2012. Når det gjelder selve handlingsplanen vil Kommisjonen innen utgangen av 2012 utarbeide en fremdriftsrapport med sikte på å presentere en plan for neste fase.

Les mer om de 12 tiltakene i handlingsplanen for det indre marked i en egen rapport fra EU-delegasjonen, som du finner her.


Kilde: EU-delegasjonen   |   Del på nettet   |   print