A | A | A
Go to English site

Månedens penn

Foto: Scanpix/FKD.

Felleserklæringa mellom Sverige, Danmark og Norge om å stanse utkast av fisk i Skagerrak er også et betydelig skritt i samarbeidet med EU, som nå ser på sin egen fiskeripolitikk. Det skriver fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen som er vår gjesteskribent i desember. Les mer

Ine Eriksen Søreide. Foto: tomas@icu.no/Høyre.

Den økonomiske situasjonen i EU er svært alvorlig, og den vil kreve enda mer politisk lederskap å løse enn det vi har sett til nå. Det skriver leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide. Hun er EU-delegasjonens gjesteskribent i november. Les mer

Han har de siste fem årene vært generalsekretær i Det europeiske flyktningrådet (ECRE). Bjarte Vandvik er vår gjesteskribent i oktober. Foto: Privat.

Sterke følelser, og ikke fakta, driver migrasjonsdebatten, mener Bjarte Vandvik. Når han nå avslutter fem år som generalsekretær for Det europeiske flyktningrådet (ECRE), er det med en følelse av uro. Vandvik er vår gjesteskribent i oktober. Les mer

Fagbevegelsen i Europa har lenge etterlyst mer økonomisk styring for å få fart på økonomien og flere jobber. Men ropene har dempet seg når det også foreslås inngrep i lønnsdannelsen nasjonalt og at lønnsveksten må måles og sammenlignes landene i mellom, skriver gjesteskribent Knut Arne Sanden ved LOs kontor i Brussel. Les mer

Internasjonalt samarbeid og økt forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer er viktige tema i en rekke av de EU- programmene Norge kan delta i. Arbeidet med å synliggjøre mulighetene i EU-programmene vil denne høsten være ekstra meningsfullt for oss, skriver gjesteskribent Merete Mikkelsen, direktør for Vest-Norges Brusselkontor. Les mer

Per Sanderud avslutter denne uken sin periode som ESA-president. Her skriver han om erfaringene. Foto: ESA.

Hovedkonklusjonen etter fire år med overvåking av EØS–avtalen må være at den fungerer etter sin hensikt, skriver avtroppende ESA-president Per Sanderud i juniutgaven av "månedens penn". Han kan også fortelle at tidsbruken i sakene ESA behandler går ned. Les mer

 Ørjan Nordhus Karlsson er leder for Internasjonal enhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Oppdraget til Japan var hans andre aktivering for Samordningsmekanismen. Her snakker Karlsson med EU-kommissær Kristalina Georgieva. Foto: EU-delegasjonen.

I mars var Ørjan Karlsson fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på oppdrag i Japan som del av et EU-team. Her skriver han om møtet med katastrofen, japansk forretningskultur og den paradoksale utfordringen med å identifisere rett mottaker for europeisk bistand. Ørjan Karlsson er månedens penn hos EU-delegasjonen. Les mer

Statssekretær Erik Lahnstein i Utenriksdepartement skriver om råvareutfordringen i Europa og mineralressursene i Nord-Norge. . Foto: Fotograf Sjøwall.

Kampen om jordas råvarer gjør malm- og mineralressursene i Nord-Norge høyinteressante. EU har om lag 20 prosent av verdens forbruk av mineralressurser, men bare 3 prosent av verdens produksjon. Nå er EU i ferd med å våkne, skriver statssekretær Erik Lahnstein. Denne uken besøkte han Brussel der tilgang til råmaterialer var blant temaene på agendaen. Les mer

Ingrid Schulerud i Utenriksdepartementet er EU-delegasjonens

Det pågår nå spennende diskusjoner mellom Norge og mottakerlandene om hva EØS-midlene skal brukes til i de neste fem årene. Vårt bidrag åpner nye muligheter for samarbeid, skriver Ingrid Schulerud som er koordinator for forhandlinger om EØS-midler i Utenriksdepartementet. Les mer

Med ti åpne debattmøter landet rundt håper "Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU" å få i gang en europadebatt som ikke handler om ja eller nei, men om hva slags forhold vi faktisk per i dag har til EU. Det skriver sekretariatsleder Ulf Sverdrup, som er EU-delegasjonens gjesteskribent i januar. Les mer

Jardar E. Flaa, politisk rådgiver Ap. Foto: Arbeiderpartiet.

Det siste året har Jardar E. Flaa, politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, vært kontaktperson mellom Arbeiderpartiet og den sosialdemokratiske gruppen i Europaparlamentet. Han har deltatt på gruppemøter og seminarer og fått et unikt innblikk i behandlingen av viktige saker i EU-systemet. Flaa er EU-delegasjonens gjesteskribent i desember. Les mer

I dag behøver Europa mer samarbeid, og mindre nasjonal tenkning. Hvis alle land i Europa snek i køen og satte egne særinteresser først, ville EU vært oppløst. Et byggverk for fred og samarbeid er til fordel for de store, men til enda større fordel for de små. Det skriver gjesteskribent Trine Radmann, direktør ved NHOs Brussel-kontor. Les mer

Christopher Gambert og Eva Marie Schreiber, rådgivere i Likestillings- og diskrimineringsombudet, har skrevet

Gjennom kampanjen ”Hvordan skape mangfold – på ordentlig” satte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fokus på likestilling og mangfold i arbeidslivet. Prosjektstøtten de fikk gjennom Norges deltakelse i EUs sysselsettingsprogram (PROGRESS) bidro til at kampanjen nådde ut til mange flere enn hva som ellers hadde vært mulig. LDO er gjesteskribent hos EU-delegasjonen denne måneden. Les mer

Foto: Bellona.

Europakommisjonen og Europaparlamentet oppleves som overraskende åpne for eksterne aktører, skriver rådgiver for energi og klima Tone Knudsen i Bellona. Hun er denne månedens gjesteskribent hos EU-delegasjonen. Les mer

Nei til EUs nye generalsekretær Per Kristian Dotterud er vår

EUs markedsregler har stukket kjepper i hjulene for flere gode likestillingstiltak i Norge. Det mener ny generalsekretær i Nei til EU Per Kristian Dotterud, som er gjesteskribent hos EU-delegasjonen. Les mer

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon

Hvordan har forbrukerombudet jobbet i forhold til EU for å sikre norske forbrukeres interesser? Hva har vært strategien og tanken bak? Det forteller forbrukerombud Bjørn Erik Thon om, som gjesteskribent hos EU-delegasjonen. Les mer

Direktør for Osloregionens Europakontor Vera Selnes er vår

Brussel er stedet for grå herrer i ulastelige dresser. Mange dyktige kvinner har sin arbeidsplass her, men få i posisjoner hvor de kan påvirke, skriver Vera Selnes. Selv har den avtroppende direktøren for Osloregionens Europakontor etablert ikke mindre enn to norske Brusselkontor. Hun understreker betydningen av nettverk - særlig av kvinner – for å lykkes. Selnes er vår ”månedens penn” i mai. Les mer

Ritha Unneland er assistent for parlamentariker Eva Joly i Europaparlamentet.

Arbeid i mørke kontorer for å spare strøm, ”amerikakofferter” i gangene som frakter dokumenter til Strasbourg, tilgang til tre banker og treningsstudio på jobben, besøk av Tony Blair. Dette er biter av Ritha Unnelands arbeidshverdag. Hun jobber som assistent for norsk-franske Eva Joly og er den eneste norske assistenten i Europaparlamentet. Unneland er vår ”månedens penn” i april. Les mer

Generalsekretær i Europabevegelsen Trygve G. Nordby. Foto: Europabevegelsen.

Europabevegelsens nye generalsekretær Trygve G. Nordby er uenig med Bjørnson-biograf Edvard Hoem som mener at Bjørnstjerne Bjørnson ville stemt nei til EU. Nordby, som er vår "månedens penn" i mars, skriver om hvorfor han mener Bjørnson ville stemt ja til EU i dag. Les mer

Pål Jacob Jacobsen. Foto: Ines Aparicio.

Stavangerregionen er entusiastisk opptatt av Nordsjøen. I februar-utgaven av artikkelserien ”Månedens penn” har leder for Stavangerregionens Europa-kontor tatt for seg dette temaet i en EU-kontekst. Her er Pål Jacob Jacobsens synspunkter. Les mer