A | A | A
Go to English site
06.01.2012 //

EØS-avtalen samler de 27 EU-landene og de tre EFTA EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) i et felles indre marked.

Les mer
Foto: EEA and Norway Grants.
Sist oppdatert: 16.01.2012 //

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-området. Støtten skal også bidra til å styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Les mer
Foto: EC Audiovisual Service.
Sist oppdatert: 16.01.2012 //

Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) består av EU-landene og Norge, Island og Liechtenstein. EØS-avtalen sikrer Norge deltakelse i EUs indre marked med de fire friheter – fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.

Les mer
Sist oppdatert: 23.03.2009 //

Det er for tiden en gryende debatt om EØS-avtalen i Norge. Diskusjonene rundt tjenestedirekivet og ”veto-retten” har bidratt til økt diskusjon om Norges tilknytning til EU. Men hvordan blir egentlig et lovforslag i EU til en del av norsk rett? Og hva betyr den såkalte reservasjonsretten? Det - og andre spørsmål om prosessen rundt EØS-avtalen - svarer denne artikkelen på.

Les mer
Jacques Delors, en av Europakommisjonens tidligere presidenter. . Foto: Christian Lambiotte, European Commission.
Sist oppdatert: 18.01.2012 //

Allerede i Romatraktaten fra 1957 ble målet om et felles marked mellom EF-landene slått fast, men det var først i 1993 at det Indre Marked ble en realitet. Ett år etter, 1. januar 1994, trådte EØS avtalen i kraft og dermed ble Norge en del av det indre marked.

Les mer