A | A | A
Go to English site
Sist oppdatert: 23.03.2009 //

Det er for tiden en gryende debatt om EØS-avtalen i Norge. Diskusjonene rundt tjenestedirekivet og ”veto-retten” har bidratt til økt diskusjon om Norges tilknytning til EU. Men hvordan blir egentlig et lovforslag i EU til en del av norsk rett? Og hva betyr den såkalte reservasjonsretten? Det - og andre spørsmål om prosessen rundt EØS-avtalen - svarer denne artikkelen på.

Les mer