A | A | A
Go to English site

Politikkområder

Selv om Norge ikke er EU-medlem, er det etablert nære forbindelser med EU. Her finner du faktaark med informasjon om hvilke saker som hører inn under de ulike politikkområdene i EU, og hvordan Norge deltar og blir berørt. Det gjelder enten området er dekket av EØS-avtalen eller andre formaliserte avtaler.


Gjennom EØS-avtalen og Schengen-avtalen er samarbeidet formalisert og institusjonalisert når det gjelder det indre marked og deler av sikkerhets- og justissektoren. Men Norges forhold til EU går lenger enn disse formelle avtalene, og EU og Norge samhandler tett på nesten alle politikk- og samfunnsområder.

Norge tar også del i en rekke EU-aktiviteter på frivillig basis, og vi bidrar økonomisk gjennom EØS-midlene.