A | A | A
Go to English site
Foto: EC Audiovisual Service.Foto: EC Audiovisual Service
06.01.2012 //

Norge er knyttet til viktige deler av EUs justis- og innenrikspolitikk gjennom flere avtaler og ordninger. Schengen-avtalen er den viktigste av dem. Norge er i dag ett av 26 land som er del av Schengen-samarbeidet.

Les mer

Dersom du legger ut på en biltur fra Norge til Italia skal du ikke bli stoppet for systematisk grensekontroll mellom hvert Schengen-land. Som det heter i Schengen grensekodeks art. 20: "De indre grenser kan passeres hvor som helst, uten personkontroll..." Dette er hovedreglen. Schengen-landene har imidlertid mulighet til å gjeninnføre nasjonal grensekontroll når det er en alvorlig trussel mot d...

Les mer

Schengen er navnet på en liten by i Luxembourg - på grensen mellom Frankrike, Luxembourg og Tyskland. Det var nettopp i denne byen at den første Schengen-avtalen ble underskrevet i 1985.

Les mer