A | A | A
Go to English site

Ansatte ved EU-delegasjonen

Sist oppdatert: 14.12.2011 // Her finner du en oversikt over de ansatte ved EU-delegasjonen med kontaktinformasjon og noen stikkord om hvilke fagområder den enkelte hovedsakelig jobber med.

 

Ledelse

Niels Engelschiøn
Chargé d'affaires a.i.


Tlf.: +32 (0) 2 238 74 22

Nestleder ved delegasjonen.

Assistent:

Laila Stenseng
Ministerråd

Tlf. +32 (0) 2 238 74 34

Koordinering av EUs utenriks- og forsvarspolitiske samarbeid, EUs videre utvidelse, EUs forhold til Russland.

Assistent:  

Likestilling og ikke-diskriminering

Petter Sørlien
Likestilling- og ikke-diskrimineringsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 51

Likestillings- og ikke-diskrimineringsområdene. Herunder likestilling mellom kvinner og menn samt diskrimineringsgrunnlagene basert på etnisk bakgrunn, religion, alder, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering. I tillegg EUs ungdomspolitikk, barns rettigheter, familiepolitikk.

Assistent: 


Forskning- og utdanningspolitikk

Erik Yssen
Forskningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 55

EUs rammeprogram for forskning og teknologi, Det europeiske forskningsområdet (ERA), COST-samarbeidet.

Assistent:

Ingveig Koht Astad
Utdanningsråd

Tlf. +32 (0) 2 238 74 74

 

EUs program for utdanning, kultur, audiovisuelle forhold og EUs direktiver for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Assistent:


Forsvars- og sikkerhetspolitikk
Martin kom fra Forsvarsdepartamentet. Han har jobbet som journalist i mange år, blant annet som NRK-korrespondent i Singapore en periode på 1980-tallet og i Brussel på 1990-tallet. Han har også vært utenrikssjef i NRK. Martin har jobbet som informasjonsdirektør i Widerøe og pressetalsmann i Forsvarsdepartementet.

Martin Lohne
Råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 52

 

EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk (ESDP), EDA (European Defence Agency), militær krisehåndtering, samarbeidet mellom EU og NATO, sivilt-militært samarbeid.

Assistent:

Hans Jørgen JohansenHans Jørgen Johansen
 

Hans Jørgen Johansen
Assisterende forsvarsråd

Tlf. +32 (0) 2 238 74 86

 

EDA, innbefattet europeisk militært materiellsamarbeid, militært forsknings- og teknologisamarbeid, utviklingssamarbeid knyttet til militære kapasiteter, europeisk forsvarsindustri og det europeiske forsvarsmateriellmarkedet.

Assistent:

 

Birger D. Aune
Oberstløytnant og militær rådgiver til EU-delegasjonen

Tlf. +32 (0) 2 238 74 42

 

EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk (ESDP), innbefattet EDA (European Defence Agency), militær krisehåndtering, samarbeidet mellom EU og NATO, sivilt-militært samarbeid.

Assistent:


Helse-, arbeids- og sosialpolitikk

Heidi Langaas
Råd for helse- og mattrygghet

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 80

Helsesamarbeid i EU, pasientmobilitet, helsepersonell, e-helse,  legemidler og medisinsk utstyr, folkehelse - herunder helseberedskap og smittevern, rusmidler, ernæring og mattrygghet.

Assistent:

Jacob Hanssen
Arbeids- og sosialråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 84

Arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsrett, helse/miljø/sikkerhet på arbeidsplassen, sosialpolitikk, ikke-diskriminering.

Assistent:


Industri- og næringspolitikk

Per Kjell Mannes
Næringsråd

 Tlf.: +32 (0) 2 238 74 33

Næringspolitikk, EUs indre marked, industri og service, skipsfart og turisme, samt Europa 2020-strategien.

Assistent:


Internasjonale relasjoner

Inge Hausken Thygesen 
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 31

Europaparlamentet, nordområdene (inkl. EUs arktiske strategi, Østersjøstrategien, EUs nordlige dimensjon), nordisk samarbeid

Assistent:

Aud Hellstrøm
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 67

Rettslige spørsmål knyttet til EØS-avtalen og WTO. Oppfølging av EØS-komiteen/EFTAs faste komité og EFTAs Underkomité V(rettslige og institusjonelle spørsmål).

Assistent:

Stian ChristensenStian Christensen

Stian Christensen
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 65

ESDP og sivil krisehåndtering (bidragsyterkomité EULEX)
EUs videre utvidelse, herunder Tyrkia, Vest-Balkan 
Afghanistan (bidragsyterkomité EUPOL), Pakistan og India
Ikke-spredning

Assistent:

Daniel Sandberg
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 7446
 

EUs politikk overfor Russland, Øst-Europa, Sør-Kaukasus, Sentral-Asia, Asia (med unntak av Afghanistan og Pakistan), Nord-Amerika, OSSE og Europarådet. 

Assistent:

Paal Ivar Aavatsmark
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 66

Midtøsten, inkl. Iran og Irak
Afrika
Utviklingspolitikk
Middelhavsunionen og Nabolandspolitikken sør 
Menneskerettighets-spørsmål

Assistent:

 

 


Justis- og innenrikspolitikk

Joakim Tranvåg Øren
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 39

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål, med hovedvekt på Schengen og andre politirelaterte forhold.

Assistent:

Hanne Messel
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 58

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål, med hovedvekt på strafferett og Schengen.

Assistent:

Torgrim Moseby
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 19

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål, med hovedvekt på internasjonalt samarbeid

Assistent:

Magne Holter
Migrasjonsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 32

Migrasjonsspørsmål med hovedvekt på asyl-, flyktning og innvandringspolitikk, herunder Schengen- og Dublin-samarbeidet.

Assistent:


Konkurranse-, forbruker-, forvaltnings- og IKT-politikk

Geir Bekkevold
Konkurranseråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 71

Konkurranseregler, statsstøtte, offentlige anskaffelser og forbrukerspørsmål.

Assistent:

John Stanley EngstrømJohn Stanley Engstrøm

John Stanley Engstrøm
Forvaltningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 69

Offentlig forvaltning og IKT-politikk.

Assistent:


Landbruk, fiske og mattrygghet

Bjørn Eidem
Landbruksråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 49

EUs felles landbrukspolitikk, handel, bygdeutvikling og skogbruk.

Assistent:

Steinar SvanemyrSteinar Svanemyr

Steinar Svanemyr
Matråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 53
 

Matvaretrygghet og matkvalitet, i tillegg til dyrehelse og dyrevelferd langs produksjonskjeden.

Assistent: 

 

Jan Frederik Danielsen
Fiskeriråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 41

Fiskeripolitikk, med hovedvekt på ressursforvaltning.

Assistent: 

 

Rune Dragset
Fiskeriråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 25

Fiskeripolitikk, med hovedvekt på handels- og markedsspørsmål, samt havbrukspolitikk.

Assistent: 


Miljø, klima- og energipolitikk

Marie Helene Korsvoll
Miljøråd

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 26

Miljøpolitikk med hovedvekt på naturmangfold, vann og havmiljø, kjemikalier og avfall.

Assistent: 

Knut Kroepelien
Miljøråd

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 37

Miljøpolitikk med hovedvekt på klima, luftforurensning og grønn økonomi.
 
Assistent: 

 

 

Bjørn Ståle Haavik
Energiråd

 

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 45

 

Energipolitikk og energimarkedet i EU/EØS-området.

Assistent:  

Marit Schweiker

Rådgiver for energi- og samferdelssaker

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 13


Regional- og kommunalpolitikk

Jan Edøy
Regional- og kommunalråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 64

Regionale og lokale forhold og EUs regionalpolitikk. Dekker temaer som regional statsstøtte og Nordlige Dimensjon i tillegg til Schengen-samarbeidet.

Assistent:


Transport- og kommunikasjonspolitikk

 

Olav Grimsbo
Transportråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 44

Vei-, bane- og lufttransport.
Assistent:

Rådgiver  (se under miljø og energi over) jobber også med transportsaker.

 

Willy Jensen
Post- og teleråd

 

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 63

Post og telekommunikasjon
Assistent: 

Rådgiver  (se under miljø og energi over) jobber også med post og telekommunikasjon.


Økonomi og finanspolitikk
Tor LandeTor Lande

Tor Lande 
Finansråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 77

 Skatte- og avgiftspolitikk og toll.

Assistent:  

Lars-Erik Østby
Finansråd

 

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 75

Makroøkonomi og økonomisk politikk, statistikk, finansielle tjenester.

Assistent:

Kari Anita Syverud
Finansråd

 

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 73
  

 

Assistent:  


Administrasjon

 

Liv-Kari Rudsbråten
Administrativ leder

 

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 36
 

Marit Bratli
Regnskapsfører

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 57

Michel Jonet
Boligforvalter

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 08

Vibeke Olesen
Arkivar

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 27

Monica Amundsen
Arkivmedarbeider

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 28

Arnstein Semb RørenArnstein Semb Røren

Arnstein Semb Røren
IKT-administrator

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 38


Ambassadørens assistent

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21

Assistent for ambassadør, minister og ministerråd.


Assistent

Tlf: +32 (0) 2 238 74 85Assistent for forskning- og  utdanningsråden, fkommunal og regional, konkurranse, finans, næring, transport, energi, miljø, forvaltning.

Assistent

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 23

Assistent på områdene internasjonale relasjoner, justis- og migrasjons og forsvar- og sikkerhetspolitikk

Assistent

Tlf.: + 32 (0) 2 238 74 68

Assistent på områdene fiskeri,  landbruk, mat, post- og telekom, likestilling, helse, arbeids- og sosial.

Anette Ljungmann
Resepsjonist

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 00

Pia Ladefoged
Besøkssekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 56

Johan Pierre
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 56


Presse og informasjon

Lars-Erik Hauge
Informasjonsråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 92
       +32 (0) 494 535 820 

Informasjonsarbeidet, besøk, pressekontakt og nettsidene.

Assistent:

Miriam Stackpole DahlMiriam Stackpole Dahl

Miriam Stackpole Dahl
Informasjonsrådgiver

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 24

Informasjonsarbeidet, besøk, pressekontakt og nettsidene.

 

Camilla Langsholt
Informasjonsrådgiver

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 78

Informasjonsarbeidet og besøk


Praktikanter

Karoline Marie
Thorvaldsen Aursland
Praktikant

Tlf.: +32 (0) 2 238 7 315
 

 

Andreas Mørkved Hellenes
Praktikant

Tlf.: +32 (0) 2 238 7 447

Kathinka Louise Rinvik
Praktikant

Tlf.: +32 (0) 2 238 7 319

 


Del på nettet   |   print