A | A | A
Go to English site
Inngangspartiet i Norway House, Rue Archimède 17 i Brussel. Foto: Rune Bjåstad.Inngangspartiet i Norway House, Rue Archimède 17 i Brussel. Foto: Rune Bjåstad

Den norske EU-delegasjonen

Sist oppdatert: 23.03.2009 // Velkommen til den norske EU-delegasjonen i Brussel. Vår oppgave er å representere norske myndigheter overfor EU.


EU-delegasjonen er en uvanlig norsk utenriksstasjon, både på grunn av størrelsen og fordi det finnes utsendinger fra nesten samtlige norske departementer. Vi er omlag 55 medarbeidere hvorav 35 er diplomater. En tredjedel av disse kommer fra UD.

Norge har inngått viktige avtaler med EU - spesielt EØS-avtalen – og derfor påvirker EUs politikk vesentlige deler av det norske samfunnet. EU-delegasjonen arbeider med å ivareta norske interesser innenfor et bredt spekter av saker.

Se en historisk oversikt over forholdet mellom Norge og EU her. 


Blant EU-delegasjonens hovedoppgaver er å
• følge utviklingen i EU-samarbeidet på områder som er viktige for Norge.

• fremme norske bidrag, synspunkter og innspill overfor EU-institusjonene, EFTA -sekretariatet og EFTA-landenes overvåkningsorgan, ESA.

• bidra til å identifisere og utnytte fullt ut norsk handlingsrom i EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet og det utenriks- og forsvarspolitiske samarbeidet med EU

• bidra til økt kunnskap og kompetanse om EU/EØS-spørsmål i Norge, gjennom åpenhet både overfor journalister, de som kommer på besøk til Brussel, og de som besøker nettsidene eller kontakter oss på annen måte.

Ikke minst på et område som det indre marked er det viktig å følge tett utviklingen i EU og bidra med norske synspunkter så tidlig som mulig. Mer enn 70 % av norsk eksport går til EU-markedet. Gjennom EØS-avtalen blir EU-regelverket på de områder EØS-avtalen dekker, også en del av norske lover og forskrifter.

Et annet viktig område er Schengen, hvor Norge sammen med Island og Sveits er en del av EU-samarbeidet om blant annet yttergrensekontroll, visum, og deler av retur- og politisamarbeidet. EU er også blitt en stor utenrikspolitisk aktør, og en viktig samarbeiderspartner for Norge i internasjonale operasjoner. 

På denne nettsiden finner du informasjon om alle møter på politisk nivå mellom Norge og EU. Nettsiden oppdateres daglig med nyhetsartikler, og her publiseres rapporter fra delegasjonens medarbeidere. Du finner også en aktivitetsoversikt over norsk deltagelse innenfor både EØS og Schengen. I tillegg finner du bakgrunnsinformasjon og historikk, og kontaktinformasjon til samtlige ansatte.

Delegasjonen mottar årlig over 5000 besøkende. Vi legger opp til program for statsråder og stortingspolitikere, og vi holder foredrag for norske og utenlanske skoleklasser og interesseorganisasjoner.

(Desember 2009)


Del på nettet   |   print