A | A | A
Go to English site
Praktikantene ved EU-delegasjonen og ambassaden våren 2011. Fra venstre: Tove Rømo Grande, Kristoffer Thoner og Rasmus Sandvoll Weschke Foto: Pia Jarmyr, EU-delegasjonenPraktikantene ved EU-delegasjonen og ambassaden våren 2011. Fra venstre: Tove Rømo Grande, Kristoffer Thoner og Rasmus Sandvoll Weschke. Foto: Pia Jarmyr, EU-delegasjonen

Praktikantplasser for studenter

Sist oppdatert: 19.07.2011 // Den norske EU-delegasjonen/ambassaden i Brussel har et spennende tilbud for studenter som er interessert i å lære mer om Norges forhold til EU og samtidig få et innblikk i hvordan en stor norsk utenriksstasjon fungerer.

EU-delegasjonen/ambassaden i Brussel tilbyr hvert semester praktikantplasser for en periode på rundt seks måneder. Praktikantplasser for perioden februar - juli 2012 vil bli annonsert på denne siden i oktober 2011.

Unik innsikt
Som studentpraktikant får du en unik innsikt i arbeidet ved Norges største utenriksstasjon.  Arbeidsoppgavene vil primært omfatte informasjonsarbeid i form av artikkelskriving til våre nettsider. Erfaring med webpublisering og informasjon/journalistikk er derfor en fordel.  Det kan også bli aktuelt å bistå med tilrettelegging av besøk og arrangementer, innhenting av informasjon og referat/oppsummeringer fra møter, samt å bistå ellers der det ellers er behov.

Søkere må ha interesse for og kjennskap til EU, og gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk. En av praktikantene som engasjeres vil også ha oppgaver knyttet opp mot Norges ambassade til Belgia, og gode franskkunnskaper er derfor en forutsetning. Kjennskap til nederlandsk er en fordel.

Praktikantoppholdet er ulønnet, men det vil gis en bostøtte på ca. 6.000 NOK pr måned. Søkere må være norske statsborgere. De bør ha kommet et godt stykke på vei i sine studier innenfor fag som journalistikk eller informasjonsarbeid, statsvitenskap, miljø/klima, jus, økonomi, språk eller andre fag som er relevante for de områder som EU-samarbeidet omfatter.

Den norske EU-delegasjonen/ambassaden har ca. 60 ansatte, hvorav 40 er utsendt fra UD og de øvrige departementene. Delegasjonen/ambassaden holder til i Norway House sentralt i Brussel, like ved Berlaymont-bygningen og Rådssekretariatet.

For ytterligere opplysninger vedrørende praktikantoppholdet, kontakt informasjonsråd Lars-Erik Hauge ().


Del på nettet   |   print