A | A | A
Go to English site

Infoteamet

Sist oppdatert: 05.01.2011 // Det er tre medarbeidarar og to praktikantar som jobbar utelukkande med informasjon ved EU-delegasjonen. Hovudoppgåvene er å ha kontakt med journalistar, publisere artiklar på nettsidene og koordinering av besøk/foredrag for eksterne grupper.

Sjølv om det er ei eiga lita "avdeling" som har informasjon som ansvarsområde, tyder ikkje det at det berre er desse som driv med informasjon ved delegasjonen. Fagrådane sin kontaktinformasjon er tilgjengeleg under menypunktet "Ansatte", og alle svarar gjerne på spørsmål – også frå journalistar.

Under menypunktet "Kalender" finnast det ei oversikt over møter på politisk nivå mellom Norge og EU, både planlagte og gjennomførte slike møter. Informasjonen i kalendaren blir sendt ut som melding kvar fredag, og interesserte journalistar kan få tilsendt denne på epost. Påmelding til

Presse-punktet i menyen inneheld EU-delegasjonens offentlege journal, som blir lagt ut dagleg. 

Foredrag er ein viktig del av informasjonsverksemda, og utgjer ein verdifull direktekontakt med publikum. Mange av fagrådane brukar mykje tid på å halde foredrag for eksterne grupper. Infoteamet er ansvarleg for å koordinere dei mange besøkande gruppene. Om lag 6500 nordmenn er innom EU-delegasjonen årleg.

Pressekontaktar: 
Lars-Erik Hauge: ,  +32 2238 7492, +32 494 535 820 (mobil)

Miriam Stackpole Dahl:  +32 2238 7424, +32 499 057 980 (mobil)


Del på nettet   |   print