A | A | A
Go to English site

14 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

11.02.2011 // Til sammen 14 rettsakter ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 11. februar.

Det ble avholdt møte i EØS-komiteen 11. februar. EU-siden har formannskapet i EØS EØS og EFTA, og seksjonsleder Gianluca Grippa i EUs utenrikstjeneste (EEAS) ledet møtet. Norge var representert ved ambassadør Oda Helen Sletnes.  

Det stod fem beslutninger (1/2011 – 5/2011) om innlemmelse av 14 rettsakter på dagsorden, og disse ble vedtatt innlemmet. EØS/EFTA-landene anmodet EEAS om å fullføre overføringen av de formelle fullmaktene fra Europakommisjonen til EEAS slik at de resterende beslutningene som var klarert til møtet, kan vedtas ved skriftlig prosedyre så snart som mulig.

Se også:
Oversikt over rettsakter som ble vedtatt innlemmet (pdf)

Omtale av rettsakter som ble behandlet på møtet i EØS-komiteen og som vil bli besluttet tas skriftlig prosedyre pdf)


Del på nettet   |   print