A | A | A
Go to English site

32 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

05.07.2010 // Torsdag 1. juli var det siste møte i EØS-komiteen før sommeren. 32 rettsakter ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen.

Det ble avholdt møte i EFTAs faste komité og EØS-komiteen 1. juli. Island innehar formannskapet både i EØS og EFTA, og ambassadør Johannesson ledet begge møtene. Liechtenstein var representert ved Prins Nikolaus og Kommisjonen var representert ved Alan Seatter. Norge var representert ved ambassadør Sletnes.

Det stod 15 beslutninger (nr. 81/2010 - 96/2010) om innlemmelse av 32 rettsakter på dagsorden som ble vedtatt. Beslutning 87/2010 ble trukket. Liechtenstein tok forbehold for beslutning 85/2010 og 89/2010 etter EØS-avtalens artikkel 103. Norge tok forbehold for beslutning 85/2010. Island tok forbehold for beslutning 85/2010 og 95/2010.

Les mer om de 32 rettsaktene som ble innlemmet her


Del på nettet   |   print