A | A | A
Go to English site

EØS-komiteen

Publisert 30.09.2011 // 

Under møtet i EØS-komiteen 30. september ble 25 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. I tillegg orienterte EU-siden om tiltakene under handlingsplanen for det indre marked (Single Market Act).

Les mer >

Publisert 23.09.2011 // 

Her kan du lese om rettsaktene som etter en foreløpig oversikt vil kunne bli behandlet i EØS-komiteen 30. september.

Les mer >

Publisert 01.07.2011 // 

Under møtet i EØS-komiteen 1. juli ble 117 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse var en ny forordning om koordinering av trygdeordninger i EØS-området.

Les mer >

Publisert 24.06.2011 // 

Her kan du lese om rettsaktene som vil kunne bli behandlet i EØS-komiteen 1. juli

Les mer >

Publisert 20.05.2011 // 

Under møtet i EØS-komiteen 20. mai ble 27 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. I tillegg orienterte EU-siden om EUs energieffektiviseringsplan 2011.

Les mer >

Publisert 13.05.2011 // 

Her kan du lese om rettsaktene som vil kunne bli behandlet i EØS-komiteen 20. mai. Det blir også en orientering om EUs energieffektiviseringsplan 2011.

Les mer >

Publisert 02.04.2011 // 

73 rettsakter ble vedtatt innlemmet på møtet i EØS-komiteen 1. april. Blant disse var innlemmelse av luftfart i kvotehandelssystemet. EUs initiativ for et ressurseffektivt Europa samt strategien for maritim transport ble også diskutert.

Les mer >

Publisert 18.03.2011 // 

Her kan du lese om rettsaktene som vil kunne bli behandlet i EØS-komiteen 1. april. Blant disse er innlemmelse av luftfartssektoren i det europeiske kvotesystemet for handel med klimagasser.

Les mer >

Publisert 11.02.2011 // 

Til sammen 14 rettsakter ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 11. februar.

Les mer >

Publisert 10.02.2011 // 

Her kan du lese om rettsaktene som vil kunne bli behandlet i EØS-komiteen 11.februar.

Les mer >