A | A | A
Go to English site

EØS-komiteen

Publisert 11.06.2010 // 

53 rettsakter ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte fredag 11. juni. Kommisjonen holdt også en orientering om arbeidet med en ny strategi for å styrke det indre marked, den såkalte Monti-rapporten, samt om telekompakken og EUs digitale agenda. Alle saker som er viktige for Norge.

Les mer >

Publisert 07.06.2010 // 

På det kommende møtet i EØS-komiteen står 22 beslutninger på agendaen. Her følgjer en oversikt og en gjennomgang av sakene. I tillegg gir Kommisjonen to orienteringer, om telekom-pakken og om Monti-rapporten om det indre marked.

Les mer >

Publisert 03.05.2010 // 

43 rettsakter ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i det siste EØS-komitemøtet fredag. Møtekalenderen for høsten 2010 ble også lagt fram og tatt til etterretning.

Les mer >

Publisert 22.04.2010 // 

Neste møte i EØS-komiteen finner sted fredag 30. april 2010. Her er dagsorden og en gjennomgang av de aktuelle rettsaktene.

Les mer >

Publisert 12.03.2010 // 

EØS-komiteen vedtok fredag 13. mars å innlemme 51 nye rettsakter i EØS-avtalen. De fleste av dem dreier seg om tekniske tilpasninger og andre reguleringer.

Les mer >

Publisert 02.03.2010 // 

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 12. mars 2010.

Les mer >

Publisert 29.01.2010 // 

Matlov-pakken ser nå ut til å bli innlemmet i EØS-avtalen fra 1. mai 2010. Det kom fram under møtet i EØS-komiteen fredag 29. januar. Europakommisjonen orienterte om EUs strategi for vekst og sysselsetting, ”EU 2020”, og Komiteen gjorde vedtak om å innlemme 51 rettsakter i EØS-avtalen.

Les mer >

Publisert 22.01.2010 // 

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 29. januar 2010, og det står 16 beslutninger på agendaen. Her er dagsorden og omtale av rettsaktene som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om i dette møtet.

Les mer >

Publisert 04.12.2009 // 

Deltaking i EUs byrå for arbeidsmiljø, direktivet om utslippsgrenser for nitrogenoksyd, og likestillingsdirektivet. Det var noen av vedtakene i EØS-komiteen i fredagens møte.

Les mer >

Publisert 02.12.2009 // 

Her følger den offisielle oversettelsen av rettsaktene fra EØS-komiteens møte 25. september 2009.

Les mer >