A | A | A
Go to English site

EØS-komiteen

Publisert 02.12.2009 // 

Vedlagt følger foreløpige oversettelser til norsk av EØS-komiteens beslutninger nr. 105-119 fra møtet 22. oktober 2009.

Les mer >

Publisert 26.11.2009 // 

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 4. desember 2009. Her er dagsorden og omtale av rettsaktene som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om i dette møtet.

Les mer >

Publisert 23.10.2009 // 

Her følger den offisielle oversettelsen av rettsaktene fra EØS-komiteens møte 3. juli 2009.

Les mer >

Publisert 23.10.2009 // 

Gjesting i offentlige mobilnett, enklere løsning av kartellsaker og bedre statistikk om strukturen og produksjonmetodene i landbruket. Det var tre av sakene som ble behandlet i EØS-komiteen 22. oktober.Totalt ble 18 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen i møtet.

Les mer >

Publisert 19.10.2009 // 

EØS-komiteen har møte torsdag 22.oktober. En av rettsaktene de vil kunne vedta er endringen av forordningen om gjesting i offentlige mobilnett (roaming). Dersom rettsakten blir vedtatt, vil det på sikt innebære lavere priser for bruk av mobil til samtaler, sms og internettsurfing for nordmenn i utlandet. Det betyr imidlertid ikke at prisene senkes med det samme for nordmenn som benytter disse tjenestene.

Les mer >

Publisert 05.10.2009 // 

EØS-komiteen besluttet å innlemme 14 rettsakter i EØS-avtalen under møtet fredag 25. september.

Les mer >

Publisert 28.09.2009 // 

Fredagens møte i EØS-komiteen hadde få beslutninger på dagsorden, men var likevel innholdsrikt: Kommisjonen ga en orientering om de siste forslagene om europeiske tilsyn på finansområdet.

Les mer >

Publisert 21.09.2009 // 

Neste møte i EØS-komiteen finner sted fredag 25. september 2009. Vedlagt følger liste med omtale av rettsaktene som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om i dette møtet.

Les mer >

Publisert 10.09.2009 // 

3. september ble EØS-komiteens beslutninger fra møtene 29. mai og 30. juni publisert i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Les mer >

Publisert 09.07.2009 // 

Beslutningen om deltakelse i Galileo-programmet ble tatt ved skriftlig prosedyre 8. juli. Vedlagt følger den foreløpige oversettelsen av beslutningen.

Les mer >