A | A | A
Go to English site

EØS-komiteen

Publisert 07.07.2009 // 

EØS-komiteen besluttet å innlemme 23 rettsakter i EØS-avtalen i møtet fredag 3. juli 2009. Beslutning om Galileo-deltagelse stod på dagsorden, men vil bli tatt ved skriftlig prosedyre 8. juli.

Les mer >

Publisert 07.07.2009 // 

Vedlagt følger en PDF av de foreløpige norske oversettelsene av EØS-komiteens beslutninger fra møtet 3. juli 2009.

Les mer >

Publisert 29.06.2009 // 

Neste møte i EØS-komiteen finner sted fredag 3. juli 2009. Vedlagt følger liste med omtale av 26 EF-rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om i dette møtet.

Les mer >

Publisert 23.06.2009 // 

Her finner du EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 3. juli 2009

Les mer >

Publisert 26.05.2009 // 

Neste møte i EØS-komiteen finner sted fredag 29. mai 2009. Vedlagt følger liste med omtale av 54 EF-rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om i dette møtet. I tillegg omtales en EØS-komitébeslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 10 om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport.

Les mer >

Publisert 04.05.2009 // 

EØS EFTA-landene fremmet fredag 24. april i EØS-komiteen en felles kommentar til Kommisjonens melding om ny europeisk tilsynsstrukur basert på anbefalingene i de la Rosiére-rapporten.

Les mer >

Publisert 27.04.2009 // 

Tjenestedirektivet stod i dag på dagsorden i EØS-komiteen. Norges forståelse av direktivet - i form av en erklæring - ble bekreftet av Kommisjonen, og protokollført, med støtte også fra Island.

Les mer >

Publisert 20.04.2009 // 

EØS-komiteen har møte 24. april. Her er dagsorden og kommentert saksliste for møtet.

Les mer >

Publisert 30.01.2009 // 

På grunn av den uavklarte politiske situasjonen på Island kunne ikke EØS-komiteen vedta rettsakter i dagens møte. Beslutningene vil i steden bli tatt ved skriftlig prosedyre.

Les mer >

Publisert 26.01.2009 // 

EØS-komiteen har møte 30. januar. Her er dagsorden og kommentert saksliste for møtet.

Les mer >