A | A | A
Go to English site

EØS-komiteen

Publisert 19.12.2008 // 

Vedlagt følger de endelige norske utgavene av EØS-komiteens beslutning nr. 110-126 av 7. november 2008, bortsett fra beslutning 110 som er fra 5. november, som ble publisert i EØS-tillegget nr. 79.

Les mer >

Publisert 11.12.2008 // 

Vedlagt følger foreløpige oversettelser av EØS-komiteens beslutning nr. 127-131 fra møtet fredag 5. desember.

Les mer >

Publisert 11.12.2008 // 

Vedlagt følger foreløpige oversettelser av EØS-komiteens beslutning nr. 95-109 fra møtet 26. september.

Les mer >

Publisert 30.11.2008 // 

EØS-komiteen har møte 5. desember. Her finner du dagsorden for møtet, og kommentert liste.

Les mer >

Publisert 31.10.2008 // 

EØS-komiteen har møte 7. november. Her finner du dagsorden og kommentert liste.

Les mer >

Publisert 03.10.2008 // 

Vedtakene fra EØS-komiteen i forrige uke finnes her i en foreløpig norsk oversettelse fra EFTA-sekretariatet. Det dreier seg om EØS-komiteens beslutninger nr. 95-109 fra møtet fredag 26. september.

Les mer >

Publisert 19.09.2008 // 

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 26. september 2008. Vedlagt følger liste med omtale av 23 rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om i dette møtet. I tillegg omtales en EØS-komitébeslutning om endring av protokoll 32 om finansregler for gjennomføring av EØS-avtalens artikkel 82.

Les mer >

Publisert 12.08.2008 // 

Det blir tre møter i EØS-komiteen denne høsten; 26. september, 7. november og 5. desember. Dagen før hvert møte i EØS-komiteen møtes EFTAs faste komité.

Les mer >

Publisert 08.07.2008 // 

Vedtakene fra EØS-komiteen i forrige uke finnes her i en foreløpig norsk oversettelse fra EFTA-sekretariatet. Det dreier seg om EØS-komiteens beslutninger nr. 79-94 fra møtet fredag 4. juli. Dette er første gang vedtakene blir publisert på denne måten, samlet i ett PDF-dokument.

Les mer >

Publisert 27.06.2008 // 

Agendaen for neste ukes møte i EØS-komiteen, samt en full oversikt over alle rettsaktene, publiseres her.

Les mer >