A | A | A
Go to English site

EØS-komiteen

Publisert 19.10.2007 // 

EØS-komiteen møtes fredag 26. oktober 2007. Se dagsorden og kommentert liste her.

Les mer >

Publisert 28.09.2007 // 

Norge er 5. oktober vert for et seminar i Brussel om såkalt flerdimensjonale og integrerte fredsoperasjoner. Målet er å rette søkelyset mot felles utfordringer og trender for de ulike institusjonelle rammeverkene innen FN, EU og NATO.

Les mer >

Publisert 24.09.2007 // 

EØS-komiteen møtes 28. september. På agendaen står blant annet vedtak om deltakelse i DAPHNE II som handler om å forebygge og bekjempe vold mot barn, ungdom og kvinner. I tillegg skal rammedirektivet om vann og direktivet om utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet behandles. Dagsorden og kommentert liste ligger vedlagt.

Les mer >

Publisert 04.09.2007 // 

Delegasjonen inviterer til en mandagsbrief om arbeidet med reformtraktaten. Sara Hagemann fra European Policy Center (EPC) holder innledning mandag 10. september.

Les mer >

Publisert 02.07.2007 // 

Det er møte i EØS-komiteen fredag 6. juli. Her finner du dagsorden og kommentert liste.

Les mer >

Publisert 08.06.2007 // 

Kvotedirektivet, EFSA-deltaking og deltaking i EUs program er av sakene som står på dagsorden for det komande EØS-komitemøte. I vedlegget finn du også den kommenterte lista over saker.

Les mer >

Publisert 27.04.2007 // 

EØS-komitéen gjenopptok idag beslutningsprosessen, og kunne for første gang i år vedta rettsakter. Det stod 45 beslutninger på dagsorden, tilsammen 70 rettsakter ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. På møtene i februar og mars hadde EU-siden motsatt seg at det ble gjort vedtak, på grunn av uenigheten om EØS-utvidelsesavtalen.

Les mer >

Publisert 14.03.2007 // 

EØS-komiteens møte er utsatt en uke, til fredag 23. mars. Her kan du finne dagsorden for møtet.

Les mer >

Publisert 31.01.2007 // 

Det er møte i EØS-komiteen fredag 2. februar. Her finner du agenda og kommentert liste.

Les mer >

Publisert 04.12.2006 // 

Det er møte i EØS-komiteen kommende fredag, 8. desember 2006.

Les mer >