A | A | A
Go to English site

Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 1. juli

Sist oppdatert: 24.06.2011 // Her kan du lese om rettsaktene som vil kunne bli behandlet i EØS-komiteen 1. juli

I den vedlagte listen kan du lese mer om hver enkelt av de 124 rettsaktene som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om, ordnet etter hvilket departement som er ansvarlig.

Foreløpig dagsorden for møtet kan du lese her (pdf).


Del på nettet   |   print