A | A | A
Go to English site

Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 11. juni

24.06.2010 // På det kommende møtet i EØS-komiteen står 22 beslutninger på agendaen. Her følgjer en oversikt og en gjennomgang av sakene. I tillegg gir Kommisjonen to orienteringer, om telekom-pakken og om Monti-rapporten om det indre marked.


Del på nettet   |   print