A | A | A
Go to English site

Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 30. april

22.04.2010 // Neste møte i EØS-komiteen finner sted fredag 30. april 2010. Her er dagsorden og en gjennomgang av de aktuelle rettsaktene.

dagsorden står 43 rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutninger om på dette møtet. I den kommenterte listen (vedlagt) kan du lese mer om hver enkelt rettsakt, ordnet etter hvilket departement som er ansvarlig.


Del på nettet   |   print