A | A | A
Go to English site

Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 30. september

Sist oppdatert: 26.09.2011 // Her kan du lese om rettsaktene som etter en foreløpig oversikt vil kunne bli behandlet i EØS-komiteen 30. september.

I den vedlagte listen kan du lese mer om hver enkelt av rettsaktene som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om, ordnet etter hvilket departement som er ansvarlig.

Dagsorden for møtet kan leses her (pdf).


Del på nettet   |   print