A | A | A
Go to English site

Beslutninger i EØS-komiteens møte 30. april

03.05.2010 // 43 rettsakter ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i det siste EØS-komitemøtet fredag. Møtekalenderen for høsten 2010 ble også lagt fram og tatt til etterretning.

Se ellers artikler med omtale av et par av beslutningene under Aktuelt/nyhetsartikler.

EØS-komiteen møttes fredag 30. april. Blant rettsaktene som ble vedtatt tatt inn i EØS-avtalen på møtet var endring av forordniningen om EU-programmet Marco Polo II, direktivet om etablering av infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE)  og etableringen av et europeisk poengsystem for yrkesopplæring, se egne saker. 

Gianluca Grippa fra Kommisjonens DG Relex ledet møtet i EØS-komiteen for første gang, i Alan Seatters fravær. Grippa har tatt over etter Matthias Brinkman. Island var representert ved ambassadør Stefan Johannesson, og Norge var representert ved ambassadør Sletnes. 

Beslutninger
Det ble vedtatt 21 beslutninger (nr. 38/2010 - 58/2010) om innlemmelse av 43 rettsakter. Norge tok forbehold (etter artikkel 103) om parlamentarisk godkjenning for beslutning 50/2010 og 55/2010. Island tok forbehold for beslutningene 46/2010, 50/2010, 54/2010 og 55/2010. Liechtenstein tok forbehold for beslutning 50/2010, 54/2010 og 55/2010. 

I tillegg til rettsaktene ble en liste over markedsføringstillatelser for legemidler annet halvår 2009. Møtekalenderen for høsten 2010 ble også lagt fram, og EØS-komiteen møtes i neste halvår på disse datoene: 2. juli, 1. oktober, 22. oktober og 10. desember.


Del på nettet   |   print