A | A | A
Go to English site

Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 12. mars

24.06.2010 // Neste møte i EØS-komiteen er fredag 12. mars 2010.

Dette er det 158. møtet i EØS-komiteen.

Agenda for møtet.

På dagsorden står 48 rettsakter, og i den kommenterte lista (vedlagt) kan du lese mer om hver enkelt rettsakt, ordnet etter hvilket departement som er ansvarlig.

Kommentert liste (pdf)

 


Del på nettet   |   print