A | A | A
Go to English site

Matlov-pakken inn i EØS-avtalen fra 1. mai

Foto: Morguefile.comFoto: Morguefile.com

24.06.2010 // Matlov-pakken ser nå ut til å bli innlemmet i EØS-avtalen fra 1. mai 2010. Det kom fram under møtet i EØS-komiteen fredag 29. januar. Europakommisjonen orienterte om EUs strategi for vekst og sysselsetting, ”EU 2020”, og Komiteen gjorde vedtak om å innlemme 51 rettsakter i EØS-avtalen.

På dagsorden for det 157. møtet i EØS-komiteen stod beslutning nr 1-16 som innlemmer 51 nye rettsakter i EØS-avtalen (se kommentert liste med oversikt over alle rettsaktene her).  Island tok forbehold om parlamentarisk godkjenning av beslutning nr 7 og 10, og Liechtenstein tok forbehold om parlamentarisk godkjenning for beslutning nr 11.

Kommisjonen orienterte så om EUs strategi for vekst og sysselsetting, oppfølgeren til den såkalte Lisboa-strategien. Orienteringen ble etterfulgt av en runde med kommentarer og spørsmål fra ambassadørene fra Norge, Island og Liechtenstein.

Norge har levert et eget innspill (se egen sak) til EU2020-strategien, undertegnet nærings- og handelsminister Trond Giske. Innspillet kan lastes ned her (pdf).  

På dagsorden stod også matloven, en lovgivningspakke fra oktober 2007 som har ventet på islandsk parlamentsbehandling før den kan tre i kraft. Regelverket kan anvendes midlertidig fra 1. mars, og pakken vil formelt tre i kraft fra 1. mai. 

I Norge er det lagt opp til at gjennomføringsforskriften med oppdatert regelverk skal gjelde fra 1. mars. 

Under eventuelt tok EØS-komiteen til etterretning tre EØS EFTA-kommentarer. Dette dreier seg om

-              Forslag til direktiv om avgifter for sikkerhetstiltak innen luftfart

-              Kommisjonens grønnbok om fremme av mobilitet innen opplæring for ungdom

-              EUs 2020-strategi (innspill fra EFTAs arbeidsgrupper for utdanning, opplæring og ungdom/forskning og utvikling)  

Disse kommentarene finnes på EFTA-sekretariatets side, se lenke i høyre marg.

 

Se egen sak om de norske innspillene til EUs politikk for vekst- og sysselsetting.


Del på nettet   |   print