A | A | A
Go to English site
Innlederne fikk flere spørsmål og kommetarer fra salen. Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen.Innlederne fikk flere spørsmål og kommetarer fra salen. Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

- Europaparlamentet er ikke noe hokuspokus

Sist oppdatert: 01.07.2011 // Europaparlamentet er en åpen institusjon som i stor grad søker informasjon og kunnskap. Men i arbeidet overfor Parlamentet må man tenke langsiktig, være tidlig ute og ha konkrete budskap. Det var det bred enighet om på et debattmøte med norske aktører i Brussel.

Onsdag 27. juni inviterte EU-delegasjonen det norske miljøet i Brussel til debattmøte om norsk arbeid opp mot Europaparlamentet. EUs Lisboa-traktat styrker ytterligere Europaparlamentets rolle som lovgiver i EUs beslutningsprosess. Dette har gjort arbeidet overfor parlamentet mer aktuelt og gir nye muligheter i påvirknings- og medvirkningsarbeidet. Tre innledere fra tre ulike ståsteder – Inge Thygesen fra EU-delegasjonen, Per S. Nestande fra Stortingets Brussel-kontor og Eivind Hoff fra Bellona Europa - delte sine erfaringer fra arbeidet med Parlamentet.

- Europaparlamentet er agendasetter
- Europaparlamentet har fått økt makt og innflytelse, blitt mer relevant og mer interessant også som et politisk verksted, sa ambassaderåd Inge Thygesen, som har et særlig ansvar for oppfølging av Europaparlamentet ved EU-delegasjonen. Han mener at Parlamentet i dag på mange saker er en agendasetter som både Europakommisjonen og medlemslandene i Rådet hører på. I arbeidet opp mot Parlamentet understreker Thygesen at det er viktig å bruke tid på å forstå prosessene, saksgangen og hvem som er nøkkelpersonene. Selv har han fulgt Europaparlamentet i ulike jobber i Brussel siden 2004.
- Europaparlamentet er ikke noe hokuspokus, men det er nødvendig å investere tid, sier han.

Må være tidlig ute
I november i fjor åpnet Stortinget sitt Brussel-kontor. Kontoret skal være en lyttepost for å øke bevisstheten om EU/EØS-saker på Stortinget. Samtidig skal Per S. Nestande som bemanner kontoret svare på spørsmål og legge til rette for kontakt mellom parlamentarikere i Europaparlamentet og norske stortingsrepresentanter.
- Jeg skal ikke påvirke Europaparlamentet på vegne av stortingspolitikerne, men bidra til økt kontakt, sa Nestande som fra 2006 til 2009 var utsendt som nasjonal ekspert i sekretariatet til komiteen for indre markedssaker i Europaparlamentet. Hans råd er blant annet å tenke gjennom hvem som kan være interessert i norske perspektiver, fokusere på akkurat den delen av et regelverk der man har interesser og å ha klart formulert hvilke endringer man støtter og eventuelt komme med egne konkrete formuleringer.
- Og man kan nesten ikke være for tidlig ute med å ta kontakt, avsluttet Nestande.

- Vi fikk det til
Daglig leder i Bellona Europa, Eivind Hoff, fortalte om sin erfaring med å påvirke Europaparlamentet i en konkret sak knyttet til finansiering av CO2-rensing.
- Vi prøvde å påvirke og fikk det til. Viktige faktorer var at vi gikk sammen med ulike aktører og jobbet systematisk og målrettet overfor viktige parlamentarikere i miljøkomiteen før avstemningen, sier Hoff og trekker frem saksordfører, skyggesaksordførere og rådgivere fra de politiske gruppene som nøkkelpersoner. Parlamentarikernes assistenter/rådgivere er det også viktig å bygge relasjoner til.
- Det er viktig at den ”riktige” parlamentarikeren blir saksordfører. Siden mange saker nå blir avgjort i første lesning må man komme inn i god tid før komitéavstemmingen, sier Hoff.


Kilde: Miriam Stackpole Dahl   |   Del på nettet   |   print