A | A | A
Go to English site
Ambassadør Siri Sletner undertegner for Norge. Foto: Guri Smenes, Den norske ambassaden i Ungarn.Ambassadør Siri Sletner undertegner for Norge. Foto: Guri Smenes, Den norske ambassaden i Ungarn

360 millioner til miljøsamarbeid med Ungarn

Sist oppdatert: 13.10.2011 // Norsk næringsliv inviteres med når Ungarn og Norge skal samarbeide om grønn innovasjon. Gjennom EØS-midlene opprettes det blant annet et eget miljøfokusert innovasjonsprogram på over NOK 160 millioner.

Kontakten mellom Ungarn og Norge får et nytt løft gjennom samarbeidet om et eget miljøfokusert innovasjonsprogram. Vi har som mål å styrke samarbeidet på flere sektorer i årene framover, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 
Innovasjonsprogrammet er nok en styrking av EØS-samarbeidet med Ungarn. Norge undertegnet i dag, 12. oktober, en ny avtale med Ungarn med en ramme på totalt 1,2 milliarder kroner fram til 2014.

Det grønne innovasjonsprogrammet skal blant annet bidra til å øke bruken av mer miljøvennlig teknologi og minske utslippene til luft og vann i Ungarn. Programmet administreres av Innovasjon Norge. Det legges til rette for utstrakt samarbeid mellom norsk næringsliv og ungarske partnere.
 
I tillegg til grønn innovasjon er det satt av omlag NOK 200 millioner til ulike miljøtiltak. Klimatilpasning og energieffektivisering av offentlige bygg er prioritert. Fra norsk side er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) engasjert i deler av denne satsingen.

Les mer på Europaportalen.


Kilde: Utenriksdepartementet   |   Del på nettet   |   print