A | A | A
Go to English site

Nyhetsartikler

Foto: Morguefile

Regulerte yrkesgrupper som sykepleiere, fysioterapeuter, leger og elektrikere opplever ofte at det er vanskelige og uklare prosedyrer dersom de ønsker å praktisere i et annet land i EU/EØS-området. Nå vil EU ha innspill om hvordan godkjenningen av yrkeskvalifikasjoner kan bli enklere og bedre. Les mer

Foto: Morguefile

Norge mottok 6. juli en grunngitt uttalelse fra ESA om eksport av barnetrygd i EØS-området. Saken gjelder retten til barnetrygd for barn som ikke bor fast sammen med den forelderen som arbeider i Norge. Les mer

Foto: Morguefile

Har du lurt på hva som skjer i EU dersom det oppdages sykdommer fra matbåren smitte? Les mer

Norske Christian Bjerke, medlem i prosjektets rådgivende utvalg som studentekspert, presenterer hvordan han som student kan bruke U-Multirank under avslutningsseminaret i Brussel 9. juni. Foto: Don Westerheijden

Europakommisjonen står bak pilotprosjektet U-Multirank som er et nytt konsept for rangering og sammenligning av universiteter og høyskoler. Konseptet skal gi en brukerspesifisert rangering av akkurat de institusjonene du er interessert i. Norske Christian Bjerke har vært med i utformingen. Les mer

Foto: Morgufile

Fra 1. juli ble prisene for å bruke mobil i EØS-området senket ytterligere. Norge er omfattet av regelverket og også norske abonnenter får lavere priser ved mobilbruk i alle EU- og EØS-land. Les mer

Dette lakseoppdrettsanlegget i Finnmark ligger i sone 5 og er derfor fritatt for arbeidsgiveravgift innenfor virkeområdet for det regionale støttetiltaket differensiert arbeidsgiveravgift i Norge. Foto: Per Eide Studio / Eksportutvalget for fisk.

Norge har sendt et brev til EU med sitt syn på framtiden for regional statsstøtte. Europakommisjonen skal revidere retningslinjene for regional statsstøtte og dette omfatter Norge gjennom EØS-avtalen. Les mer

Europaparlamentet i Brussel var konsertlokale 21. juni Foto: EU-delegasjonen

Bandet ”My Favorite Enemy” spilte i forbindelse med et norskstartet folk-til-folk-prosjekt som har samlet unge ledere fra flere land i Midtøsten med en visjon om å skape gjensidig forståelse og respekt. Bandet er satt sammen av ledende popartister fra regionen og Christian Ingebrigtsen fra bandet A1 er med. Les mer

Et tyvetalls ungdommer fra Europa og Canada reiser til Svalbard for å lære om økoturisme, biologisk mangfold og global oppvarming Foto: Svein Wik/ Scanpix

Klimaengasjerte ungdommer fra Europa og Canada er denne uken ombord på forskningsskipet ”Antarctic Dream” for å studere effekten av klimaendringer i Arktis. Prosjektet støttes av Aktiv Ungdom-programmet som Norge deltar i. Les mer

Foto: Berit Roald, Scanpix

ESA avga 29. juni 2011 en ”Reasoned opinion” om at forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er i strid med EØS-avtalen. - ESAs synspunkter i saken har lenge vært kjent, og det er derfor ikke veldig overraskende at avgjørelsen ble som den ble. Det er likevel skuffende at ESA ikke har fulgt den norske argumentasjonen i saken, sier statsråd Hanne Bjurstrøm Les mer

Innlederne fikk flere spørsmål og kommetarer fra salen Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Europaparlamentet er en åpen institusjon som i stor grad søker informasjon og kunnskap. Men i arbeidet overfor Parlamentet må man tenke langsiktig, være tidlig ute og ha konkrete budskap. Det var det bred enighet om på et debattmøte med norske aktører i Brussel. Les mer

Foto: Morguefile

Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes møtte i dag enhetsleder Gianluca Grippa i EUs utenrikstjeneste (EEAS) til en uformell drøfting av EUs tredje postdirektiv. På møtet redegjorde Sletnes for de hensyn som ligger til grunn for norsk holding. Les mer

Forsvarsminister Grete Faremo i politisk dialog med EUs Catherine Ashton og representanter fra NATO-land utenfor EU og kandidatland til EU. Foto: The Council of the European Union

I møte med EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, tok forsvarsminister Grete Faremo opp behovet for at EU utvikler et godt partnerskap for Norge og andre land som er med i NATO, men ikke i EU. Libya og EUs krisehåndteringsoperasjoner var også blant sakene som ble diskutert. Les mer

I CEDEFOP bidrar Jens Bjørnåvold til faglig analyser som ofte legger grunnlaget for EU-politikk og samarbeid. Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Jens Bjørnåvold er en av få nordmenn som jobber fast for EU. Les mer

Fra høyre: Ingeborg A. Reiersgård, Marianne Myklestu, Mari Dahl Schlanbusch, Inger S. Haarr, Sara Kristine Riihonen Kijewski, Elisabeth Falck Slinning, Ingebjørg Sofie Larsen, Mathias Ormestad Frendem, Frank Wange Fosse, Rasmus Sandvoll Weschke, Tove Rømo Grande Foto: Kristoffer Thoner / EU-delegasjonen

Utenriksdepartementets studentpraktikanter ved norske ambassader og delegasjoner i Europa møttes i Brussel 17. til 19. juni. – Kjempenyttig å få lære om andre praktikanters hverdag, sier Mari Dahl Schlanbusch. Les mer

Ti år etter at jernbanepakke I ble innført har EUs transportministere blitt enige om retningslinjer for å omarbeide og fornye jernbanepakken Foto: Morguefile

EUs transportministere ble 16. juni enige om hovedretningslinjene for omarbeiding og fornying av EUs jernbanepakke I. – Retningslinjene synes i hovedsak positive i forhold til spørsmål reist fra norsk side, sier samferdselsråd ved Norges delegasjon til EU, Olav Grimsbo. Les mer

Fra venstre Emma Østerbø, prosjektleder i SINTEF Raufoss, Eivind Petershagen, seniorrådgiver Innovasjon Norge, Torunn Aass Taralrud, direktør Oppland Innovasjon Norge og Signe Astrid Engli, Direktør Osloregionens Europakontor organiserte og innledet under seminaret om kjønn og innovasjon 22. juni. Foto: Camilla Langsholt

Hvordan fremmer kjønnsmangfold innovasjon og vekst? Dette var temaet for debatten under lansering av en bok om innovasjon og kjønn i Brussel i slutten av juni. Les mer

Foto: Marte Borhaug

Klimakomiteen under Europakommisjonen vedtok nytt regelverk om et enhetlig kvoteregister da de møttes 17. juni. Norsk miljøforvaltning har i en årrekke deltatt i komiteen som fatter beslutninger av stor miljømessig og økonomisk betydning. Les mer

Kjell Hansteen slutter som nasjonal ekspert i Europakommisjonen etter over fire år Foto: Kristoffer Thoner

I fire år har han arbeidet med å sette et fotavtrykk i Europa, som han selv kaller det. – EU har forandret seg mye siden jeg begynte i 2006, sier Kjell Hansteen. 1. juli logger han av som nasjonal ekspert i EUs digitale satsing. Les mer

Fra venstre: Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, sekretær for Europaparlamentets delegasjon Michal Malovec, leder for Europaparlamentets delegasjon, Pat the Cope Gallagher og Ine Marie Eriksen Søreide, leder for delegasjonen fra Stortinget. Foto: Rasmus Sandvoll Weschke / EU-delegasjonen

Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet møtte sine parlamentarikerkollegaer fra Europaparlamentet i Brussel 20. juni for et årlig møte. - Disse møtene har blitt enda viktigere etter at Lisboa-traktaten trådde i kraft, sier Ine Marie Eriksen Søreide, leder for delegasjonen fra Stortinget. Les mer

Justisminister Knut Storberget Foto: Bert Roald, Scanpix/Statsministerens kontor

Regjeringa legg i statsråd i dag fram eit forslag til gjennomføring av avtale inngått mellom EU, Island og Noreg om arrestordre. Ein arrestordre er ein ordre frå ein stat til ein annan om pågriping og overlevering av ein person som er ettersøkt for straffbare forhold. Les mer