A | A | A
Go to English site

Nyhetsartikler

Den belgiske visestatsministeren og utenriksminister, Steven Vanackere, signerte konsolanseprotokollen 27. juli på Norway House. . Foto: Camilla Langsholt.

Den norske ambassaden i Brussel og den norske EU-delegasjonen vil takke for alle kondolanser vi har mottatt i etterkant av tragedien som fant sted i Oslo og på Utøya 22. juli. Vi setter stor pris på den dype medfølelsen. Les mer

Utenriksminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen i Oslo 23. juli. Foto: MFA.

En kondolanseprotokoll vil bli lagt ut på Norges ambassade i Brussel mandag 25. juli fra kl. 14.00-16.00 samt tirsdag 26. juli og onsdag 27. juli mellom kl. 10.00-12.00 og kl. 14.00-16.00 i forbindelse med tragediene i Oslo og på Utøya. Les mer

Fiskerikommissær Maria Damanaki måtte tåle skepsis fra en fullsatt møtesal i Europaparlamentet. Foto: Rasmus Sandvoll Weschke / EU-delegasjonen.

- Dette er det viktigste som har skjedd på fiskerifronten de siste ti årene, sier Paul Oma, fiskeriråd ved EU-delegasjonen om Europakommisjonens forslag til ny fiskeripolitikk. Les mer

Foto: Morguefile.

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) offentliggjorde 15. juli resultatene fra årets EU-stresstest, hvor også DnB NOR Bank er med. Formålet med stresstesten er å vurdere om europeiske banker er tilstrekkelig kapitalisert til å takle nye økonomiske nedgangstider og store utlånstap. Les mer

Utvikling av en nettportal med kunnskap om klimatilpasning ble drøftet på et arbeidsgruppemøte i Europakommisjonen 23. juni. Foto: Morguefile.

Utvikling av en nettportal med kunnskap om klimatilpasning ble drøftet på et arbeidsgruppemøte i Europakommisjonen 23. juni. Norsk miljøforvaltning har deltatt i arbeidsgruppen siden oppstarten og kommet med relevante innspill til utviklingen av nettportalen. Les mer

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltok på EUs uformelle miljøministermøte i Sopot i Polen mandag og tirsdag. Foto: Miljøverndepartementet.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltok på EUs uformelle miljøministermøte i Sopot i Polen mandag og tirsdag. Hovedtemaer på møtet var de kommende klimaforhandlingene i Durban i desember, nasjonale klimatilpasningsstrategier og en effektiv bruk av ressurser. Les mer

- Jeg er overbevist om at et utkastforbud også i EU vil være til det beste både for økosystemene og for fiskerne i EU og Norge i det lange løp, sier fiskeri- og kystministeren . Foto: Scanpix/Statsministerens kontor.

- Reformforslagene som presenteres i dag signaliserer en ny retning for EU og den felles fiskeripolitikken, og jeg støtter fullt ut fiskerikommissær Damanakis innsats for å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning. Jeg er spesielt fornøyd med forslaget om å innføre et forbud mot utkast av fisk, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Les mer

Månedens kart fra det europeiske forskningsprogrammet ESPON viser at et svært høyt antall nordmenn er tilkoblet internett. Foto: espon.eu.

Nordmenn og våre nordiske naboer er svært aktive på internett. Det viser månedens kart fra det europeiske forskningsprogrammet ESPON. Kartet viser stor variasjon mellom ulike regioner i Europa. Les mer

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen deltok på åpningen av Romanias første senter for sjeldene sykdommer, som har fått støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Foto: Frambu Norway.

Helse- og omsorgsminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen, besøke tre prosjekter finansiert med støtte fra Norge gjennom EØS-midlene da hun var i Romania 28. og 29. juni. Helse og barn var det største innsatsområdet for EØS-midlene i Romania i perioden 2004-2009. Les mer

Foto: EU-delegasjonen.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen deltok 5. og 6. juli på et uformelt helseministermøte i Sopot, Polen. Blant temaene som ble diskutert var e-helse og hørsels-, syns- og talevansker. Les mer

Fra venstre: Hans Christian Gabrielsen (Fellesforbundet), Marianne Breiland (LO), statssekretær Roger Ingebrigtsen (Forsvarsdepartementet) og Grethe Fossli (LO). Den norske delegasjonen besto i tillegg av representanter fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening og industrien. . Foto: Rasmus Sandvoll Weschke / EU-delegasjonen.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet ledet i forrige uke en norsk delegasjon som hadde møter i Brussel om det nye forsvarsdirektivet. - Direktivet vil bli en stor fordel for norsk forsvarsindustri, men handel på like vilkår kan bli en utfordring, sier Ingebrigtsen. Les mer

I brevet fra samferdselsminister Marghild Meltveit Kleppa, som formidler norske syn på EUs hvitbok for transport, legges det blant annet vekt på at det er viktig for Norge at lovgivingen for transport i større grad reflekterer regionale forskjeller og tillater tiltak som reduserer ulempeskostnadene ved lange distanser . Foto: Morguefile.

Norge har i løpet av juni i år formidlet norske syn på hvitboken Transport 2050, et veikart for et felles europeisk transportområde, til et bredt miljø i EU-institusjonene. I brevet fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa legges det særlig vekt på fullføring av det indre markedet, fleksibilitet i lovgivningen, samt miljø- og klimahensyn som viktige punkter for Norge. Les mer

Miljøvernminister Erik Solheim (t.h.) besøkte prosjekter som fokuserer på energieffektivisering under sitt besøk i Sopot. Prosjektene er støttet av Norge gjennom EØS-midlene. Foto: Gard Nybro-Nielsen, Miljøverndepartementet.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim besøkte søndag 10. juli prosjekter der økt bruk av fornybar energi og energieffektiviseringstiltak har gitt både reduserte klimautslipp og bedre lokal luftkvalitet og helse i polske kommuner. Les mer

Foto: Morguefile.

Regulerte yrkesgrupper som sykepleiere, fysioterapeuter, leger og elektrikere opplever ofte at det er vanskelige og uklare prosedyrer dersom de ønsker å praktisere i et annet land i EU/EØS-området. Nå vil EU ha innspill om hvordan godkjenningen av yrkeskvalifikasjoner kan bli enklere og bedre. Les mer

Foto: Morguefile.

Norge mottok 6. juli en grunngitt uttalelse fra ESA om eksport av barnetrygd i EØS-området. Saken gjelder retten til barnetrygd for barn som ikke bor fast sammen med den forelderen som arbeider i Norge. Les mer

Foto: Morguefile.

Har du lurt på hva som skjer i EU dersom det oppdages sykdommer fra matbåren smitte? Les mer

Norske Christian Bjerke, medlem i prosjektets rådgivende utvalg som studentekspert, presenterer hvordan han som student kan bruke U-Multirank under avslutningsseminaret i Brussel 9. juni. . Foto: Don Westerheijden.

Europakommisjonen står bak pilotprosjektet U-Multirank som er et nytt konsept for rangering og sammenligning av universiteter og høyskoler. Konseptet skal gi en brukerspesifisert rangering av akkurat de institusjonene du er interessert i. Norske Christian Bjerke har vært med i utformingen. Les mer

Foto: Morgufile.

Fra 1. juli ble prisene for å bruke mobil i EØS-området senket ytterligere. Norge er omfattet av regelverket og også norske abonnenter får lavere priser ved mobilbruk i alle EU- og EØS-land. Les mer

Dette lakseoppdrettsanlegget i Finnmark ligger i sone 5 og er derfor fritatt for arbeidsgiveravgift innenfor virkeområdet for det regionale støttetiltaket differensiert arbeidsgiveravgift i Norge. Foto: Per Eide Studio / Eksportutvalget for fisk. .

Norge har sendt et brev til EU med sitt syn på framtiden for regional statsstøtte. Europakommisjonen skal revidere retningslinjene for regional statsstøtte og dette omfatter Norge gjennom EØS-avtalen. Les mer

Europaparlamentet i Brussel var konsertlokale 21. juni. Foto: EU-delegasjonen.

Bandet ”My Favorite Enemy” spilte i forbindelse med et norskstartet folk-til-folk-prosjekt som har samlet unge ledere fra flere land i Midtøsten med en visjon om å skape gjensidig forståelse og respekt. Bandet er satt sammen av ledende popartister fra regionen og Christian Ingebrigtsen fra bandet A1 er med. Les mer