A | A | A
Go to English site

Nyhetsartikler

Samferdselsdepartementet med departementsråd Eva Hildrum i spissen var nylig i Brussel for å oppatere seg på EUs samferdselspolitikk Foto: Tove Rømo Grande

Ledelsen i Samferdselsdepartementet besøkte nylig Brussel for å oppdatere seg på EUs samferdselspolitikk. EUs transportstrategi fram mot 2050 var et av hovedtemaene. - Fornuftig, men svært ambisiøs, sier departementsråd Eva Hildrum. Les mer

Statsminister Jens Stoltenberg (t.h.) og Polens statsministeren Donald Tusk møttes i Gdansk 10.juni. Her fra et besøk ved Remontowa-verftet. Foto: Christian Grotnes Halvorsen, UD

- Statsminister Tusk og jeg har blitt enige om å styrke samarbeidet mellom våre to land, på en rekke områder. Blant annet skal vi styrke erfaringsoverføring med hensyn til petroleumsforvaltning ved regelmessige ekspertmøter, sa statsminister Jens Stoltenberg etter møtet med sin polske kollega, statsminister Donald Tusk, i Gdansk i Polen 10.juni. Les mer

Europakommisjonen har offentliggjort spesifikke anbefalinger på det økonomiske området for samtlige 27 medlemsland Foto: European Union

Europakommisjonen offentliggjorde 7. juni spesifikke anbefalinger på det økonomiske området for hvert av de 27 EU-medlemslandene. Les mer

Salvador Garriga Polledo (EPP, Spania) er Europaparlamentets saksordfører for det nye langtidsbudsjettet Foto: Europaparlamentet

Europaparlamentet mener at EUs neste langtidsbudsjett for 2014-2020 må økes med fem prosent sammenlignet med 2013-nivået. Resolusjonen ble vedtatt under plenumssesjonen i Strasbourg 8. juni. Les mer

Kommissær for digital agenda, Neelie Kroes, kommer på Digital Agenda Assembly 16. og 17. juni Foto: European Union

16. og 17. juni er viet til EUs digitale dagsorden. Da møtes politikere, byråkrater, eksperter og akademikere til en todagers konferanse om digital satsing for økonomisk vekst og utvikling. Les mer

Foto: Berit Roald/Scanpix

- Jeg er veldig fornøyd med resultatet, sier forbrukerminister Audun Lysbakken, etter at EU-organene denne uken kom til enighet om et nytt forbrukerdirektiv. Les mer

Polens hovedstad Warszawa. 1. juli overtar Polen det roterende EU-formannskapet Foto: EC Audiovisual Service

Polen vil jobbe for et velfungerende indre marked med fokus på elektroniske tjenester og små og mellomstore bedrifter og for at EUs langtidsbudsjett skal være et investeringsverktøy for vekst. Sentralt på agendaen for det kommende polske EU-formannskapet står også energisikkerhet, forsvar samt Kroatias EU-medlemskap og forholdet til naboene i øst og sør. Les mer

Deltagerne varmer opp under instruksjon fra den polske nasjonale stavgangorganisasjonen før de legger ut på den omtrent seks kilometer lange ruta for å markere de gode resultatene fra EØS-midlene. Foto: Den norske ambassaden i Polen

Omtrent 250 deltagere møtte opp på torget i gamlebyen i Warszawa utstyrt med t-skjorter og staver for å markere de gode resultatene fra EØS-midlene 2004 - 2009. I denne perioden er det gjennomført mer enn 1000 prosjekter i Polen finansiert med norske midler. Les mer

Sammen med Estlands utenriksminister Urmas Paet undertegnet Jonas Gahr Støre i dag avtalen om fordelingen av EØS-midler til Estland fram til 2014 Foto: Christian Grotnes Halvorsen, Utenriksdepartementet

Estland og Norge skal samarbeide om grønn innovasjon. Gjennom EØS-midlene opprettes det et eget program på nesten 50 millioner kroner. Les mer

”Hvorfor kan jeg ikke planlegge og bestille reisene mine i Europa og bytte mellom fly, tog, buss og båt i én operasjon og via internett” spør Kommissær Siim Kallas og utfordrer transport. Foto: http://europa.eu, © European Union, 1995-2011

Ansvarlig kommissær for transport, Siim Kallas, utfordrer transportbransjen til å lage ett enkelt reiseplanleggingssystem for hele Europa. Det finnes allerede over 100 forskjellige planleggere, men ingen som dekker alle land og reisemetoder. Les mer

Ketil Djønne i Det norske Veritas snakket om LNG-teknologi som mulig løsning for å få ned visse miljøskadelige utslipp Foto: Rasmus Sandvoll Weschke / EU-delegasjonen

Europakommisjonen arrangerte onsdag 1. juni en konferanse med relevante aktører for å diskutere hvordan man kan få lavere skadelige utslipp til havs. To norske innledere presenterte norske erfaringer. – Det er et kompetent miljø for maritime spørsmål i Norge som EU er interessert i, sier Ketil Djønne i Det norske Veritas. Les mer

Europakommisjonen er i ferd med å utarbeide et forslag til en ny felles fiskeripolitikk for EU som etter planen skal presenteres 13. juli. – Mye tyder på at Kommisjonens forslag langt på vei vil være i tråd med norske interesser, sier Paul Oma, fiskeriråd ved EU-delegasjonen. Les mer

Foto: European Union

Nordmenn bruker nettbanken og nettbutikken mest i Europa. Det viser en resultattavle for EUs digitale satsing som ble offentliggjort 31. mai. Les mer

Nye internettbaserte foruresningskart offentliggjør detaljerte miljødata i Europa Foto: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx

Nå kan du ved hjelp av 32 forurensningskart se hva som forårsaker forurensning i ditt nærområde. Med de nye internettbaserte kartene offentliggjør EU nøyaktig og oppdatert miljødata fra regioner i hele Europa. Les mer

Fornyings- og administrasjonsminster Rigmor Aasrud møtte Polens innenriks- og administrasjonsminister Jerzy Miller i Warszawa Foto: Den norske ambassaden i Warszawa

Fornyingsminister Rigmor Aasrud besøkte Warszawa 26. mai for samtaler med den polske innenriksministeren Jerzy Miller. - Når Polen nå tar over formannskapet i EU fra 1. juli, er det viktig for Norge å knytte kontakter og bli kjent med planene for det kommende formannskapet, sa Aasrud i forbindelse med besøket. Les mer

Foto: Morguefile td2

Forvaltning av europeisk skog stod på agendaen under den grønne uken i Brussel 23.-27. mai. Om noen uker inviterer norske myndigheter til ministerkonferanse om beskyttelse av Europas skoger i Oslo. Les mer

Foto: Fundacja Karpacka – Polska

Fristen for å gjøre ferdig prosjekter for programperioden 2004-2009 gikk ut 30. april i år. Da var 1067 prosjekter gjennomført i mottakerlandene. 100 prosjekter har fått forlenget frist. Les mer

Et utvalg deltakere foran kommisjonsbygget Berlaymont etter foredrag i EU-delegasjonens lokaler like ved. Foto: Rasmus Sandvoll Weschke / EU-delegasjonen

Luftfartstilsynet arrangerte for andre gang en bransjetur til Brussel 23. til 24. mai. – EU påvirker omtrent alt regelverk norske luftfartsaktører forholder seg til. Det er derfor essensielt å forstå hvordan regelverksutviklingen i EU skjer, sier Tor Iversen, arrangør og kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet. Les mer

Foto: EU-delegasjonen

Norge slutter seg til utvidelsen av EUs tiltak mot ansvarlige hviterussiske myndighetspersoner. – Utviklingen i Hviterussland gir fortsatt grunn til sterk uro, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. Les mer

Roderick Parkes ved Stiftung Wissenschaft und Politik og Kristine Offerdal og Robin Allers ved Institutt for forsvarsstudier Foto: Rasmus Sandvoll Weschke

- Norge har et klart ønske om å spille en aktiv rolle i den euroatlantiske sikkerhetspolitikken, sier Robin Allers ved Institutt for forsvarsstudier. Derfor arrangerte de for første gang et seminar i samarbeid med sin tyske samarbeidspartner i Brussel. Les mer