A | A | A
Go to English site

Nyhetsartikler

Foto: EC audiovisual services

Norge støtter opp om EUs ambisjoner om ressurseffektiv økonomi i Europa. Det påpeker miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i et brev til miljøkommissær Janez Potočnik. Brevet er et innspill til EUs offentlige høring om etableringen av et veikart mot et ressurseffektivt Europa. Les mer

Foto: Europakommisjonen: Audiovisual Services

Tre viktige konsultasjoner om utviklingen av den neste forsknings- og innovasjonssatsingen til EU etter 2013 blir holdt i 2011. - Det er knyttet stor spenning til hva som skal ta over etter det nåværende syvende rammeprogrammet for forskning, som også Norge deltar i, sier forskningsråd Erik Yssen ved EU-delegasjonen. Les mer

Foto: Morguefile

Norge er generelt flinke til å overholde krav om mattrygghet i produksjon av kjøtt- og melkeprodukter. Det kommer fram i en rapport fra EFTAs overvåkningsorgan ESA. Les mer

Landene i oransje er partnerlandene i naboskapspolitikken Foto: http://ec.europa.eu, @ European Union, 1995-2011

Europakommisjonen presenterte 25.mai sitt forslag til ny naboskapsstrategi. Dokumentet tar for seg både det sørlige og østlige naboskap og skal være rammeverket for hvordan EU skal utvikle samarbeidet med sine naboland fremover. Les mer

Foto: EU-delegasjonen

- Utviklingen i Syria går i negativ retning. Dette krever enda sterkere reaksjoner fra det internasjonale samfunn. Norge vil derfor slutte seg til EUs utvidede tiltak mot Syria som nå også omfatter det øverste nivået på det syriske politiske lederskapet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. Les mer

Elisabeth Bø og Kåre Rønn Richardsen fra Høgskolen i Oslo arrangerte workshops i Brussel denne uken Foto: Tove Rømo Grande

Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Oslo (HIO) deltar i et EU-finansiert prosjekt som skal fremme fysisk aktivitet blant eldre. Som en del av prosjektets siste fase arrangerte HIO en workshop i Brussel denne uken for å dele kunnskap og ideer med representanter på EU-nivå, nasjonale organer og representanter for frivillig sektor. Les mer

Foto: Morguefile

Den nye NOx-avtalen mellom Miljøverndepartementet og 15 næringsorganisasjoner er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Avtalen gjør det mulig å få fritak fra NOx-avgiften hvis man forplikter seg til å redusere NOx-utslippene. Les mer

Kommissær for konkurranse, Joaquín Almunia Foto: European Union

Flere av sakene på konkurranseområdet står sentralt i Europakommisjonens handlingsplan for det indre marked (Single Market Act). Dessuten pågår revisjon av regelverk for statsstøtte og offentlige anskaffelser. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer. Les mer

Erik O. Eriksen, forskningsdirektør ved ARENA –Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo er vitenskapelig koordinator for et stort forskningsprosjekt med fokus på demokrati i Europa Foto: vivian hertz / paviani.be

Under tittelen ”Hvor går europeisk demokrati?” presenterte forskere forutsetninger for demokrati i EU og innspill til hvordan europeisk demokrati kan styrkes. Konferansen, som ble holdt i Brussel 19. mai, er en del av forskningsprosjektet Reconstituting Democracy in Europe (RECON) som ledes av ARENA – Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Les mer

Utenriksminister Jonas Gahr Støre informerte om Norges syn på møtet i EØS-rådet i Brussel 23. mai Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

I forbindelse med dagens møte i EØS-rådet i Brussel informerte utenriksminister Jonas Gahr Støre EU-siden om norsk holdning til EUs tredje postdirektiv. Les mer

Ungarns finansminister Gyorgy Matolcsy ringte inn til møte i Ecofin-rådet 17. mai Foto: European Union

EUs finansministere godkjente den økonomiske redningspakken for Portugal da de møttes 16. og 17. mai til møte i Rådet for økonomiske og finansielle saker (Ecofin). Les mer

SvalSat bakkestasjon på Svalbard betjener flere satellitter i verdensrommet og nå også satellitter for Galileo. Foto: KSAT

Den europeiske romorganisasjonen ESA åpnet 19. mai en bakkestasjon på Svalbard, den nordligste av bakkestasjonene i det globale satellittnettverket Galileo. Les mer

Foto: Morguefile industrial

Utslipp av klimagasser har økt med i overkant av tre prosent i 2010 for industriaktører som deltar i EUs kvotehandelssystem, viser tall fra registre i EUs medlemsland. Norge er også med i statistikken og tallene viser en utslippsøkning fra 2009-nivå. Les mer

Europakommisjonen fokuserer på alternativ tvisteløsning utenfor rettssystemet (ADR) i sin handlingsplan for det indre marked. Norge har kommet med innspill både til handlingsplanen og til en høring om ADR. Les mer

Foto: Morguefile ronnieb

Europakommisjonen ønsker innspill om hvordan man kan redusere bruk av plastikkposer i Europa. Resultatene fra høringen vil kunne få innvirkning på regelverk i EØS-avtalen som omhandler emballasje. Les mer

Illustrasjonsfoto: Elever i musikkproduksjon på Høgskolen i Hedmark deler musikkstudiostudiofasiliterer med Høgskolen i Dalarna i Falund i Sverige Foto: Tormod Løkling

Det norsk-svenske samarbeidsprosjektet Innovation Music Network (IMN) skal medvirke til utvikling av musikkindustrien i Indre Skandinavia. Prosjektet har blitt tildelt omtrent ni millioner kroner i støtte fra EUs Interreg-program. Les mer

Anne Kristin Fosli fra Finansdepartementet deltok på Brussels Economic Forum Foto: Rasmus Sandvoll Weschke

Nytenkning om økonomisk politikk var temaet for den årlige økonomikonferansen i Brussel 18. mai. – Nyttig å være til stede og kjenne ”pulsen” på diskusjonen, sier Anne Kristin Fosli fra Finansdepartementet. Les mer

Foto: EU-delegasjonen

- Denne arabiske våren er omveltninger og folkelige opprør som europeiske land – historisk sett – kan kjenne seg igjen i og som har ledet til dagens demokratiske samfunn, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre bl.a. i sin halvårlige redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker for Stortinget Les mer

Fersk rapport viser at det fanges opp stadig flere produkter i EUs informasjonssystem for farlige produkter Foto: EC Audivisual Service

I 2010 ble det satt rekord i antall farlige forbrukerprodukter fanget opp av EUs informasjonssystem for farlige produkter, RAPEX. Det viser en fersk rapport. – Den økte andelen av rapporterte produkter styrker forbrukersikkerheten i Norge, sier Rapex-koordinator Liv-Eli Rødland i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Les mer

Kommissær for økonomiske og monetære saker, Olli Rehn. Foto: Europakommisjonen

Oppgangen i EU-økonomien antas å fortsette, men det overordnede bildet skjuler store forskjeller mellom landene, viser Europakommisjonens vårprognoser publisert 13. mai. Les mer