A | A | A
Go to English site

Nyhetsartikler

Foto: The Council of the European Union

EU arrangerer en høynivåkonferanse om forsvarsindustrien og dens rolle i det indre marked 23. mai i Brussel. EUs nye direktiv om anskaffelser på forsvars- og sikkerhetsområdet har til intensjon å bidra til et mer effektivt og åpent forsvarsmarked i Europa. Les mer

Kathrine Angell-Hansen, prosjektdirektør i Forskningsrådet, leder sekretariatet for fellesprogrammet JPI Oceans. Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Etter et års iherdig innsats med forberedelser har Kommisjonen nå gitt grønt lys til det norskinitierte felleseuropeiske forskningsprogrammet på havet, JPI Oceans. – Denne forskningsinnsatsen vil bidra til å sette havforskning og innovasjon knyttet til havet på dagsorden i Europa, sier sekretariatsleder Kathrine Angell-Hansen. Les mer

Helse- og omsorgsdepartementet var tilstede da Europas helseeksperter utvekslet erfaringer om IKT på helseområdet under e-helseuken i Budapest 10. - 12 mai Foto: Ard Jongsma / HiMSS

Europakommisjonen rettet fokus på informasjons-og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsesektoren da e-helseuken ble arrangert i Budapest 10. – 12. mai. Helse- og omsorgsdepartementet deltok på konferansen i Budapest for å utveksle erfaringer med resten av Europa. Les mer

Den britiske Led Zeppelin-bassisten og multi-instrumentalisten John Paul Jones gjestet Punktfestivalen i 2010 Foto: Alf Solbakken

Den kritikerroste Punktfestivalen i Kristiansand har i 2011 fått 90 000 euro fra EUs kulturprogram. – Det bidrar til at vi kan gjennomføre programmet akkurat slik vi ønsker at det skal være. Støtten sikrer festivalen både kvalitets- og kvantitetsmessig, sier Punktfestivalens kunstneriske leder, Erik Honoré. Les mer

Statssekretær Terje Moland Pedersen snakker med norsk presse etter møtet med EUs justis- og innenriksminstre i Brussel 12. mai Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Torsdag 12. mai møttes EUs justis- og innenriksministre i Brussel for å diskutere migrasjonsutfordringen knyttet til situasjonen i Nord-Afrika og utfordringer for Schengen-systemet. – Det var bred enighet om at Schengen er og har vært en suksess, og alle var opptatt av å ta vare på prinsippet om reisefrihet i Schengen-området, sier statssekretær Terje Moland Pedersen, som deltok på møtet. Les mer

Foto: Berit Roald. Scanpix

Norge vil slutte seg til EUs sanksjoner mot Syria. - Norge støtter internasjonale tiltak for å få slutt på den uakseptable voldsbruken mot den syriske befolkningen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. Les mer

Foto: EC Audiovisual Services

Det skal bli like lett for togpassasjerer å bestille og administrere togreiser som det er for flypassasjerer. Det er det overordnede målet i den såkalte kommisjonsforordningen som Europakommmisjonen vedtok 5. mai for å stimulere jernbaneaktører til å standardisere elektronisk reiseinformasjon. – Dette vil være positivt også for Norge, sier samferdselsråd ved EU-delegasjonen, Olav Grimsbo. Les mer

Finansminister Sigbjørn Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte i dag den svenske finansminister Anders Borg og den svenske finansmarkedsministeren Peter Norman i Stockholm. Der la Johnsen fram Norges synspunkter i forbindelse med at Europakommisjonens forslag for garantidekning for bankinnskudd er under behandling i Rådet. Les mer

Foto: Morguefile kconnors

- Europa må ta ansvar i overgangen til en ny økonomisk modell basert på en grønn økonomi, sa Jo Leinen, leder av miljøkomiteen i Europaparlamentet under et intergruppemøte 4. mai. Les mer

Statssekretær Erik Lahnstein og den slovenske kommunal- og regionalminister Boštjan Žekš signerte avtalen i påsyn av Kong Harald, Slovenias president Danilo Türk og justisminister Knut Storberget Foto: Nikki Johnston/Financial Mechanism Office

Noreg og Slovenia har i dag. 9. mai, signert nye avtaler om fordelinga av 26,9 millionar euro i EØS-middel. Pengane skal bidra til å fremje den økonomiske og sosiale utviklinga i Slovenia. Folkehelse, kulturarv, miljøvern og sivilt samfunn er prioriterte område i dei nye avtalane. Les mer

En av de mange ladestasjonene for elbiler som har blitt satt opp langs strekningen Sundsvall-Trondheim Foto: Jämtkraft

EU har gjennom Interreg-programmet bidratt med støtte til en grønn transportkorridor som strekker seg fra kyst til kyst fra Trondheim via Østersund til Sundsvall i Sverige. Målet er å skape en transportkorridor fri for fossile brennstoffer. Les mer

Foto: Sigve Soldal Bjorstad

I over tretti år lå huset øde og forfalt midt i buffersonen som deler hovedstaden Nikosia på Kypros. Fram til i dag har det vært utilgjengelig både for gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter. 6. mai åpnet det som møteplass for hele befolkningen på øya. Les mer

Illustrasjonsfoto: Båtflyktninger fra Nord-Afrika ankommer den italienske øya Lampedusa Foto: Audiovisual Service / Europakommisjonen

EU jobber med videreutvikling av sin migrasjonspolitikk, og 4. mai kom Europakommisjonen med en meddelelse som trekker opp linjene for dette. Utfordringene i Nord-Afrika utgjør deler av bakgrunnen for nyorienteringen, men Kommisjonen ønsker et langsiktig og helhetlig fokus. Meddelelsen danner bakgrunnen for diskusjonen når EUs justis- og innenriksministere møtes 12. mai. Også Norge deltar på mø... Les mer

Illustrasjonsfoto: Fiskerikommissær Maria Damanaki (t.h) i møte med lokale fiskere i Hellas Foto: Audiovisual Service / Europakommisjonen

Det var bred enighet om viktigheten av å eliminere utkast av fisk på Europakommisjonens konferanse om utkast 3. mai. Virkemidlene og tidsperspektivet var der derimot uenighet om. Over 20 aktører kom med sine innspill, blant dem var også flere norske aktører. Les mer

Matkjedeutvalgets leder, Einar Steensnæs, presenterte konklusjonene for 40 deltakere fra EU-institusjoner og NGO-er i Brussel Foto: Rasmus Sandvoll Weschke

- Gjennom en god dialog med EU kan vi både gi og få innspill og inspirasjon i arbeidet vårt, sier Matkjedeutvalgets leder Einar Steensnæs. 4. mai la han fram det norske matkjedeutvalgets konklusjoner for lydhøre EU-deltakere i Brussel. Les mer

Ambassadør Oda Helen Sletnes og ekspedisjonssjef Magnor Nerheim besøker Sjømatmessen i Brussel Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Rundt 70 norske utstillere var på plass da verdens største sjømatmesse gikk av stabelen i Brussel denne uken. Les mer

Foto: Thomas Winje Øijord, Scanpix

Statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet deltok 3. mai på EUs uformelle energiministermøte i Budapest. Det ungarske formannskapet inviterte til en drøfting av EUs langsiktige energiveikart mot 2050 (EU Energy Roadmap 2050). Les mer

Avtalen ble undertegnet av Stine Andresen (EØS-midlenes sekretariat) og Jean-Louis Laurens (Europarådet) mandag 2. mai i påsyn av generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet, giverlandenes EU-ambassadører Oda Helen Sletnes, Thorir Ibsen (Island) og Kurt Jäger (Liechtenstein) samt Europarådets ambassadør til EU, Torbjørn Frøysnes Foto: Sandro Weltin

Europarådet blir ny samarbeidspartner for EØS-midlene. Rådet skal i tillegg til å dele kunnskap og kompetanse være med i flere prosjekter og programmer i mottakerlandene. Les mer

Utenriksminister Jonas Gahr Støre innledet EØS-konferansen 29. april Foto: Utenriksdepartementet

EU har endret seg mye de siste årene. Det må vi ta inn over oss for å jobbe riktig og kunne ha innflytelse på beslutningene, var budskapet da utenriksminister Jonas Gahr Støre innledet på Utenriksdepartementets store EØS-konferanse i Oslo 29. april. Les mer

Skattekommissær Algirdas Semeta under framleggelsen av revideringsforslaget Foto: European Union

Forslaget om revidert energiskattedirektiv innebærer at det innføres en komponent for energiinnhold og en CO2-komponent. Finansråd Tor Lande rapporterer. Les mer