A | A | A
Go to English site
Shirin Ebadi og Fredrik Arthur deltok i en paneldebatt under de årlige European Development Days i Warszawa. Foto: Alex Winther, ambassaden i Warszawa.Shirin Ebadi og Fredrik Arthur deltok i en paneldebatt under de årlige European Development Days i Warszawa. Foto: Alex Winther, ambassaden i Warszawa

EUs årlige utviklingsdager i Warszawa

Sist oppdatert: 13.01.2012 // - Å håndtere de grunnleggende årsakene til mangel på likestilling krever langsiktige strategier. Målet må være å forandre sinnelaget til folk, ikke minst sinnelaget til menn, sier Norges ambassadør for kvinners rettigheter og likestilling, Fredrik Arthur. Han deltok under EU sine utviklingsdager i Warszawa før jul hvor likestilling var ett av temaene.

EUs årlige utviklinsdager, European Development Days (EDD), ble organisert i samarbeid mellom Europakommisjonen og det polske EU-formannskapet 15. og 16. desember. Dette er blitt en av Europas fremste møteplass for dialog, diskusjon og debatt om utviklingsspørsmål.

Utvikling og demokrati
Hovedtemaet for den sjette utgaven utviklingsdagene var sammenhengen mellom utvikling og demokrati som, med tanke på utviklingen i Hviterussland, Nord-Afrika, Syria og Sudan det siste året, er særlig relevant.

Blant de mest sentrale deltakerne var Andris Piebalgs, Europakommisjonens kommisær for utvikling; Georgias president Mikheil Saakashvili, Mohamed Beji Caid Essebsi, fungerende statsminister i Tunisia, president José Manuel Barroso i Eurpopakommisjonen, Mustafa Mohammed Abdul Jalil, styreleder for de nasjonale overgangsmyndighetene i Libya og Europakommisjonens kommissær for internasjonalt samarbeid, bistand og krisehåndtering, Kristalina Georgieva.

Søkelys på likestilling
Også likestilling ble diskutert under utviklingsdagene, og her bidro Norge med sin ekspertise. Basert på Verdensbankens ”World Development Report 2012”, en av de mest leste økonomiske rapportene i 2011, samt EUs ”Plan of Action on Gender Equality and Women’s Empowerment 2010-2015”, diskuterte et eget ekspertpanel følgende spørsmål: Hva er de mest vedvarende formene for kjønnsdiskriminering og hvorfor vedvarer de? Hvordan takler vi de mest fundamentale årsakene til diskriminering? Fremmer det internasjonale samfunnet de rette tiltakene?

I panelet kalt ”Støtte til endring ved å fremme mer makt til kvinner: likestilling og utvikling”, satt blant andre Nobelprisvinneren i 2003, Shirin Ebadi, og Norges ambassadør for kvinners rettigheter og likestilling, Fredrik Arthur.

- Likestillingsagendaen er en god sak for Norge, og jeg mener vi bør fremme våre synspunkter der hvor vi får anledning, sier Arthur.

Mye arbeid gjenstår
I følge Verdensbankens rapport er livet til mange kvinner rundt om i verden dramatisk forbedret de siste årene, med store fremskritt for deres rettigheter, utdanning, helse, tilgang til arbeid og livsopphold. Likevel er det mye som gjenstår. Den største ulikheten kommer tydelig frem i tallene på kvinner og jenter som dør i utviklingsland, sammenliknet med tilsvarende tall på menn og gutter. 

En av de mest vanlige formene for forskjellsbehandling av kvinner og menn, globalt sett, er diskriminering i form av utestengelse fra deltakelse i de økonomiske-, politiske-, sosiale- og kulturelle sfærene av samfunnet.

- Å håndtere de bakenforliggende årsakene til diskrimminering på grunn av kjønn, krever langtidsstrategier rettet mot å endre folks, og særlig menns, tankesett. Det er viktig å gi gutter og menn en rolle i arbeidet for å promotere likestilling, sa Arthur i sitt innlegg.

- På rett vei
Kvinner i mange fattige land befinner seg nederst på samfunnsstigen. 75 prosent av de aller fattigste på kloden er kvinner, de eier bare én prosent av verdens eiendom og man regner med at 75 prosent av alle analfabeter i verden er kvinner. I tilleg mottar kvinner ca ti prosent av de samlede lønnsutbetalinger, mens de utfører anslagsvis 70 prosent av alt arbeid på jorden.  

I Utenriksdepartementets Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet, kommer det tydelig frem at det særlig er fire områder som er sentrale i likestillingsarbeidet; kvinners politiske deltakelse, kvinners økonomiske deltakelse, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, samt vold mot kvinner. 

- Jeg tror det internasjonale samfunnet er på rett vei. De forente nasjoners opprettelse av ”UN Women” i 2010, en enhet som blant annet skal bidra til å sette likestillingspørsmål på den multilaterale agendaen, er bare ett eksempel på dette. På den andre siden ser vi tendenser som kan føre til tilbakegang, og det er derfor viktig at vi fortsetter det viktige arbeidet med å fremme likestillingsagendaen globalt, sa Arthur.


Kilde: Kathinka Louise Rinvik og Bothild Å. Nordsletten   |   Del på nettet   |   print