A | A | A
Go to English site
Illustrasjonsbilde. Foto: EU-delegasjonen.Illustrasjonsbilde. Foto: EU-delegasjonen

EUs nye regler for ekspertdeltakelse

Sist oppdatert: 10.10.2011 // - Det er viktig at vi hevder våre deltakerrettigheter i EUs komiteer (komitologi), sa avdelingsdirektør Per Strand Sjaastad på UDs miniseminar for forvaltningen 15. september. - Vi må sikre at denne muligheten benyttes fullt ut.

Seminaret samlet nærmere 100 deltakere fra departementene og underliggende etater, som fikk en meget god innføring i prinsippene for delegert myndighet fra Antoine Buchet, Kommisjonens generalsekretariat. Hans hovedbudskap var at reformen ikke medfører noen endringer i EØS/EFTA-landenes mulighet til å delta som observatører i komitologikomiteer.

EUs interesse at Norge deltar
Buchet sa det også er i EUs interesse at Norge og EØS/EFTA-landene bidrar aktivt i dette arbeidet for å sikre et best mulig regelverk i hele EØS-området. Buchet la til at det kunne oppstå visse innkjøringsproblemer og at det i Kommisjonen var knyttet noe usikkerhet til praktiseringen. Generalsekretariatets rolle er å bistå andre deler av Kommisjonen med råd og veiledning i den sammenheng. Buchet oppfordret derfor forsamlingen til å ta kontakt dersom det oppstår problemer knyttet våre rettigheter i henhold til EØS-avtalen.

Les mer og finn innleggene på Europaportalen.


Kilde: Utenriksdepartementet   |   Del på nettet   |   print