A | A | A
Go to English site

Energisk høst for ny energiråd

18.10.2010 // EU-delegasjonen har fått en ny kraftkar. Møt energiråd Bjørn Ståle Haavik.

Med erfaring som konsulent for energivirksomheter, rådgiver i Det internasjonale pengefondet (IMF) og mange år i Olje- og energidepartementet, er Bjørn Ståle Haavik nå klar for å sette fokuset på EUs energipolitikk.

- Det er spennende å jobbe med energi, ettersom det er et område som er så viktig for Norge. I tillegg er norsk energi viktig for EU. Den norske gasseksporten dekker om lag 15 prosent av det europeiske gassforbruket, noe som gir Norge en sentral posisjon i EUs energipolitikk.  Jeg håper jeg kan bidra til å bringe norske synspunkter inn i EU-systemet, sier Haavik.

Ønsker norske innspill
Og det ser ut til å bli en energisk høst for den nye energiråden. Etter ankomst i Brussel i august har Haavik allerede hatt mye å gjøre i forbindelse med saken rundt sikkerhet ved dypvannsboring etter olje, der Europakommisjonen la frem en melding 12. oktober.

- Etter ulykken i Mexicogulfen i vår, har EU arbeidet for å øke sikkerheten ved offshore petroleumsvirksomhet. Ettersom Norge er en stor oljeprodusent med lang erfaring på feltet, har det vært stor interesse for å høre hva Norge mener om saken. Vi har dermed hatt en god prosess med Europakommisjonen den siste tiden, forteller Haavik.

Virkninger for Norge
En annen sentral sak på høstens agenda er at EU skal legge frem en energistrategi frem mot 2020, etter planen i november. I tillegg kommer en melding om energiinfrastruktur, og på nyåret venter også en handlingsplan for energieffektivisering.

- Det er mye som skjer i EU-systemet, og det er derfor viktig at vi følger med på hva som kommer, og hvilken virkning dette har for Norge. Vi må legge fokus på det vi mener er sentralt i energipolitikken, og komme med innspill til EU tidlig i prosessen. For å gjøre en god jobb må jeg ha nær kontakt med Olje- og energidepartementet hjemme i Norge, sier han.

Je parle français
Haavik poengterer også viktigheten av kontakten med norske aktører i Brussel, og med EUs institusjoner.

- Vi arbeider tett opp mot både Europakommisjonen og medlemslandene, og etter Lisboa-traktaten har det også blitt viktig med økt kontakt med Europaparlamentet.

De neste årene som energiråd har ellers Haavik ett mål ved siden av arbeidet:

- Jeg har en målsetning om å lære meg fransk. Jeg skal i hvert fall prøve.


Kilde: Marte Borhaug   |   Del på nettet   |   print

Visste du at...

  • Norge er verdens tredje største eksportør av energi. Vi er verdens nest største gasseksportør og verdens sjette største oljeeksportør.
  •  I Tyskland, Storbritannia, Belgia og Frankrike utgjør norsk gass mellom 25 og 35 prosent av totalt forbruk.
  •  Norge er Europas største og verdens sjette største vannkraftprodusent. Omtrent 50 prosent av europas reservoarkapasitet er i Norge.
  • Energinasjonen Norge produserer omkring åtte ganger så mye energi som vi forbruker. Petroleumsnæring er den klart største og viktigste motoren i norsk økonomi. Petroleumssektoren står for en tredjedel av statens inntekter, en firedel av nasjonalproduktet, halvparten av investeringene og halvparten av eksportinntektene.