A | A | A
Go to English site
Foto: Juha RoininenDialogen mellom Norge og EU skjer ikke bare på politisk høyt nivå, slik som her, under Regjeringens besøk i Brussel i november 2008. Foto: Juha Roininen

Europadialoger – ny satsing fra EU-delegasjonen

Sist oppdatert: 26.09.2009 // EU-delegasjonens skal være et "nav" for utveksling av informasjon om EU-spørsmål, og den utadrettede virksomheten er viktig. Den nyeste satsingen er et forum for dialog mellom miljøer i Norge og i EU, en møteserie vi kaller Europadialoger. Første møte denne høsten skjer mandag 28. september.

Temaet for den første Europadialogen denne høsten er konkurranseforholdene i omsetning og produksjon av mat. Her samarbeider EU-delegasjonen med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Kommisjonen ved DG Landbruk (Agri) og DG Industri (Enterprise). Det kommer deltakere fra EUs formannskap, norske myndigheter i Oslo, fra næringen og organisasjonener i EU og Norge.

Europadialogene får form av rundebordskonferanser om aktuelle spørsmål og arrangeres av EU-delegasjonen i samarbeid med andre norske aktører. Seminarserien skal legge til rette for informasjonsutveksling og diskusjon mellom Norge og EU om felles utfordringer. Første Europadialog ble avviklet før sommeren, og samlet deltakere på høyt nivå fra både EU, NATO og Norge. 

Vil skape ny møteplass
Europadialogene er en ny møteplass mellom Norge og EU for diskusjon om aktuelle spørsmål som berører forholdet mellom EU og Norge og som ellers har relevans for begge parter.

Målgruppen er noe snevrere enn når vi ellers arrangerer møter, med et begrenset antall deltakere for hvert tema, for å gi muligheter for å gå mer i dybden. Det kan være ansatte i forvaltningen i Norge på den ene siden og eksperter fra EU-systemet på den andre. Interesserorganisasjoner både i Norge og Brussel er også aktuelle deltakere.

Målet er også å høyne oppmerksomheten om EU-utvikling i den norske forvaltningen. I tillegg vil denne møteplassen gi en god mulighet for norske eksperter til å informere EU-siden om hva som skjer på aktuelle fagområder i Norge. Ved å fronte norske erfaringer og initiativer direkte overfor tilsvarende fagekspertise på EU-siden, vil man også kunne oppnå økt fokusering på norske tilnærminger.

Nyttige erfaringer
Delegasjonen arrangerte 22. juni i år det første seminaret i serien Europadialoger. Tittelen var ”The new European Security Order”, og fungerte som oppfølging av delegasjonens rapport om EUs utvidede samfunnssikkerhetsbegrep.

Erfaringene fra rundebordskonferansen i juni viste at konseptet er et godt format for å legge til rette for informasjonsutveksling og diskusjon mellom Norge og EU. Så godt som alle inviterte deltakere og foredragsholdere var tilstede på hele seminaret og deltok aktivt og engasjert i diskusjonene.

Seminaret viste seg å være nyttig, ikke bare for norske interesser. Flere av deltakerne både fra EU og NATO ga uttrykk for at slike arrangementer er svært velkomne. NATO og EU har ellers få møteplasser for faglig diskusjon.

Europadialogene inngår som en del av EU-delegasjonens utadrettede virksomhet. Delegasjonen har 5-6000 besøkende i året - alt fra statsråder og stortingskomiteer til frivillige organisasjoner og skoleklasser. Vi arrangerer også 3-4 onsdagsbriefinger for det norske miljøet i Brussel hvert halvår.


Kilde: Rune Bjåstad   |   Del på nettet   |   print