A | A | A
Go to English site
Foto: Marte Borhaug, EU-delegasjonen Fredrik Sejersted (t.v), Liv Monica Bargem Stubholt og Ulf Sverdrup fra Europautredningen arrangerte åpent møte på Norway House. . Foto: Marte Borhaug, EU-delegasjonen

Europautredningen trakk fullt hus

Sist oppdatert: 22.09.2010// Svært mange nordmenn i Brussel tok turen til det åpne møtet som Europautredningen arrangerte i Norway House 20. september. Utvalget ba om kommentarer og innpill til sitt utredningsarbeid, og fikk svar på tiltale.

Møtet ble ledet av utvalgsleder Fredrik Sejersted, som holdt en engasjerende tale om mandat og målsettinger for utvalgets arbeid med å utrede Norges avtaler med EU. Om lag 80 personer hadde tatt turen for å høre på utvalget, og mange benyttet også sjansen til å gi tilbakemeldinger. Blant dem var Europarådets ambassadør i Brussel, Torbjørn Frøysnes, Trine Radmann fra NHO, Knut Arne Sanden fra LO og Paal Frisvold, leder i Europabevegelsen.

Foto: Marte Borhaug, EU-delegasjonen Foto: Marte Borhaug, EU-delegasjonen
Bidra til en åpen europadebatt
Utvalget er forskningsbasert, og består av 12 personer med tung og bred faglig kompetanse innenfor fagfeltet. De ble oppnevnt av Utenriksdepartementet i januar 2010. En sentral målsetting med utvalgets arbeid er å bidra til en åpen og inkluderende debatt om norsk europapolitikk.

- Alle aktørene, både på ja-siden og nei-siden var enige om at dette utvalget var en god idé. Kanskje for første gang i EU-debatten var det enighet, sa utvalgsleder Sejersted.

Sejersted fokuserte på en presisering av utvalgets mandat. De skal foreta en bred og grundig vurdering av Norges avtaler med EU på alle samfunnsområder, men skal ikke utrede alternativer til EØS-avtalen.

- Jeg er sjeleglad for at vi ikke skal utrede alternativer. Det ville vært en umulig oppgave, sa Sejersted. 

- Dette betyr ikke at vi ikke kan sammenligne oss med andre nordiske land som er EU-medlemmer, eller med Sveits, uttalte han videre. 

Utvalgets nestleder, Liv Monica Bargem Stubholt, la vekt på noe av det samme.

- Vi vil komme med observasjoner og refleksjoner, vi håper de er relevante og oppdaterte, og forhåpentligvis interessante, men det er den ambisiøse delen. Det ligger en konsekvens i dette. Det vi produserer skal ikke være oppskriften på hvordan man enda bedre kan påvirke EU, slik kanskje regjeringen ville ønsket. Vi håper å lage en god beskrivelse som kanskje i neste omgang vil brukes i den politiske prosessen. 

Ønsker innspill
Fredrik Sejersted fridde til deltakerne på møtet, som han påpekte har en unik innsikt i Norges forhold til EU gjennom sitt daglige liv og virke i Brussel.

 - Vi tar gjerne imot skriftlige innspill med vedlegg, proklamerte Sejersted.
- Og det får dere! Parerte nasjonal ekspert i Europakommisjonen, Sol Føyn Beaulieu, fra salen.

I mandatet til utvalget heter det at de skal foreta en bred og grundig vurdering av politiske, rettslige, forvaltningsmessige, økonomiske og andre samfunnsmessige konsekvenser (herunder velferds- og distriktspolitiske) av EØS-avtalen. Utredningen, som skal munne ut i en offentlig rapport som sendes ut på høring, og som også vil inngå i grunnlagsmaterialet for en melding til Stortinget, favner følgelig et svært bredt spekter av temaer. Ifølge Sejersted vil utredningen forsøke å gi et generelt overblikk, og noen spesialfelt vil også undersøkes ekstra. Utvalget har bestilt om lag 15 utredninger eksternt.  

Det legges opp til at utvalget presenterer sin rapport høsten 2011.

Les mer om utvalget på europautredningen.no  


Kilde: Rannveig Jevne   |   Del på nettet   |   print

Visste du at...

Utvalget består av:

Leder: Fredrik Sejersted, professor dr juris, leder for Senter for Europarett
Nestleder: Liv Monica Bargem Stubholt, direktør i Aker-konsernet, Oslo

Øvrige medlemmer:
Frank Aarebrot, professor, Institutt for sammenlignende politikk, UiB, Bergen
Lise Rye, førsteamanuensis, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, Trondheim
Dag Seierstad, fagperson EU/EØS, Lillehammer
Helene Sjursen, seniorforsker på ARENA, UiO, Oslo
Fredrik Bøckman Finstad, advokat i advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo
Kate Hansen Bundt, europaforsker, Akershus
Karen Helene Ulltveit-Moe, professor ved økonomisk institutt, UiO, Oslo
Jonas Tallberg, professor ved institutt for statsvitenskap, Stockholms universitet, Sverige
Jon Erik Dølvik, forskningssjef FAFO, Oslo
Peter Arbo, førsteamanuensis ved Norges Fiskerihøgskole, Tromsø

Sekretariat:
Leder: Ulf Sverdrup, dr.polit, førsteamanuensis ved BI og seniorforsker ARENA, UiO
Halv stilling: Elin Lerum Boasson, PhD-student ved Fridtjof Nansens Institutt
Halv stilling: Ivar Petter Grøtte, forskningsleder Vestlandsforskning