A | A | A
Go to English site
Foto: Mortsan, Flickr/CC.Foto: Mortsan, Flickr/CC

Fiskeriforhandlingene med EU gjenopptas

18.01.2010 // Norge og EU gjenopptar tirsdag 19. januar forhandlingene om en bilateral fiskeriavtale for 2010.

I løpet av høsten 2009 har Norge og EU i flere runder forhandlet om en ny fiskeriavtale som blant annet innebærer fastlegging av kvoter for 2010. 8. desember endte forhandlingene med brudd. Siden EU valgte å bryte den bilaterale avtalen for 2009 ved å stoppe det norske makrellfisket i EU-sonen 2. oktober, har  samarbeidet mellom Norge og EU vært konfliktfylt. Da forhandlingene brøt sammen, var EU og Norge stort sett enige om alle kvotene på fellesbestanden i Nordsjøen og Skagerrak, og en konsekvens av bruddet er at Norge og EU ikke har fastsatt totalkvoter for disse fellesbestandene.

Tirsdag 19. januar gjenopptar EU og Norge forhandlingene i Brussel.

- Forhandlingene vil bli krevende, men jeg har tro på at partene vil komme til enighet siden både norske fiskere og EUs fiskere sannsynligvis vil være best tjent med en avtale, sier EU-delegasjonens fiskeriråd, Paul Oma.

Årlige kvoteavtaler
Fiskerisamarbeidet mellom EU og Norge er basert på en rammeavtale av 1980, og på grunnlag av denne avtalen inngås det årlige kvoteavtaler om fiske på fellesbestander i Nordsjøen. Gjennom kvoteavtalene bytter dessuten Norge og EU kvoter på bestander utenfor Nordsjøen også. Dette innebærer at EU får kvoter i norske farvann i Barentshavet og ved Jan Mayen, mens Norge får kvoter i EU-sonen vest for de britiske øyer og ved Grønland. I tillegg til kvoteforhandlinger diskuteres også andre forvaltningsspørsmål og kontrollsamarbeid.

Når forhandlingene mellom Norge og EU nå gjenopptas, er det av stor viktighet for å oppnå en avtale hvilke muligheter EU har til å gi Norge kvoter i EU-sonen og ved Grønland.

EU har fastsatt interne kvoter
EUs fiskeriministre vedtok i desember foreløpige kvoter for EUs fiskeriflåte på fellesbestandene mellom Norge og EU i Nordsjøen og Skagerak, og for bestander som inngår i et tradisjonelt kvotebytte mellom Norge og EU. 

Kvotene for fellesbestandene i Nordsjøen og Skagerak ble satt på et nivå som er  65 prosent av EUs kvoter i 2009. Dette gir EU fleksibilitet til å vedta endelige kvoter i samarbeid med Norge. For å ha mulighet til å oppnå enighet om et kvotebytte i en fremtidig kvoteavtale mellom Norge og EU for 2010 er alle kvotene som tradisjonelt inngår i kvotebyttet også fastsatt på 65 prosent av EUs kvoter i 2009.


Kilde: Miriam Stackpole Dahl   |   Del på nettet   |   print